เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด-19

จับมือท้องถิ่นนำ‘อสม.’ลุยให้ความรู้

เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด-19 – กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จับมือเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครรังสิต นำทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสารให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้านต้านไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด-19

เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด-19

เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด-19

ซึ่งได้จัดกิจกรรม Kick Off อสม. เคาะประตูบ้านเมื่อวันที่ 2 มี.. ที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด .นนทบุรี และขยายพื้นที่ทำกิจกรรม ที่เขตเทศบาลนครรังสิต .ปทุมธานี ในวันที่ 3 มี..

โดยให้ความรู้แก่ อสม.ในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทบาท อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคดังกล่าวเพื่อให้ อสม. นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย

ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค พร้อมเป็นหูเป็นตา สแกนหากลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนายกระดับ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด-19

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า เชิญพี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ ออกมาเคาะประตูบ้านให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกต้อง โดย อสม. 1 คน รับผิดชอบ 15-20 ครัวเรือน ออกให้ความรู้ตามคู่มือแผ่นพับ คัดกรองกรณีที่มีคนเดินทางไปประเทศพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการสงสัยว่ามีการระบาด

อสม.จะต้องแนะนำให้เฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้าน 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ จาม น้ำมูกเหมือนไข้หวัด ควรพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจ หรือไปพบแพทย์ โดย อสม.สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแอพพลิเคชั่น Smart อสม. เพราะเชื่อว่าหากพี่น้อง อสม.ร่วมแรงร่วมใจกัน เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ สัปดาห์นี้

 

ด้าน นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวว่า เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คอนโดฯ และมีศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้มีประชาชนหลากหลายสัญชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแรงหนุนให้พี่น้องชาวนครปากเกร็ดได้ดูแลสุขภาพตนเอง และยังสร้างบทบาทให้ อสม. เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสาร การเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ด้วยการสร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก มีการป้องกันตนเองโดยมี อสม.เป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือการสร้างการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และแนวทางในการป้องกัน และเฝ้าระวังที่ถูกต้อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน