3กระปุกรำลึก ร.9 ออมตามรอยพ่อ

19 ก.ค. 2560 - 08:37 น.

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัวและนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดอดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “นักออมเงิน”

ขณะเดียวกันพระองค์ยังได้รับการหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไรจะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนอย่างไร ทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมาจวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำพ่อสอนและเป้าหมายหลักคือ รณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อด้านการออม เพื่อการแบ่งปันและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในขณะที่การร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นเป้าหมายรอง

ทั้งนี้ ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพ และทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

วิทยุสื่อสาร จากความสนพระทัยในเรื่องวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อส่วนรวม โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพยายามหาวิธีพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจาก พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมชาวบ้านบ่อย แต่การสื่อสารที่มีข้อจำกัดทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก

กล้องถ่ายรูป ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการออมเงินเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สนพระทัยเมื่อครั้งพระชนมายุเพียง 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ และทรงสร้างคุณค่าจากความสนพระทัยเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงสอนให้ประชาชนใช้ของให้เกิดคุณค่าแก่ส่วนรวม


พระราชพาหนะทรงงาน ทรงเลือกใช้รถ จี๊ปเพื่อจะได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เข้าถึงพสกนิกรของพระองค์มากที่สุด ด้วยพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงไปในทุกที่ ทรงสอนให้สร้างรายได้ ทรงสร้างอาชีพ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,866.73 บาท เริ่มต้นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการทดลองเลี้ยงโคนมสวนจิตรลดา จนเติบโตเป็นโครงการหลวง สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

“พวกเราจะคุ้นตากันดีกับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมีวิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถตรวจการณ์ เห็นของ 3 สิ่งนี้ก็จะนึกถึงพระองค์ท่าน เราจึงจำลองอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” นพ.ประดิษฐ์กล่าว

ขั้นตอนง่ายๆ ในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ 2.นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน โดยในการเปิดรับแลกกระปุกนั้น SiPH กำหนดให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 ก.ค.-20 ส.ค. ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 ส.ค.-20 ก.ย. และพระราชพาหนะทรงงานใน วันที่ 21 ก.ย.-20 ต.ค.ศกนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่องหากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ

ช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง ช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามแลกในกิจกรรมโรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. สามารถนำกระปุกออมสินของท่านมาแลกกระปุกทั้ง 3 แบบได้ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 3กระปุกรำลึก ร.9 ออมตามรอยพ่อ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง