ความพอดี – “พอแล้วดี The Creator” เป็นโครงการที่สนับสนุน และส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันทำธุรกิจด้วยความใส่ใจรับผิดชอบและพร้อมจะเรียนรู้ เติมเต็ม เพื่อทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชา อันจะนำไปสู่ ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคต

โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้ มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อไป

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า เวลาที่เราพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความประหยัดมัธยัสถ์ หรือเกษตรกรรม แต่จริงๆ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำให้สังคมเกิดความยั่งยืนในภาวะที่ทุกคนพอมีพอใช้ในเงื่อนไขที่ดูแลตัวเองได้

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้แก่แผ่นดินไทย ซึ่งพระองค์ใช้คำว่าปรัชญา เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีหรือหลักสมการ แต่ปรัชญาคือการที่ทุกคนต้องนำไป คิดต่อในบริบทของตนเองที่จะเป็นหนทางสู่เศรษฐกิจที่ให้ตนเองพอกินพอใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย รู้จักตนประมาณตน มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน

รวมถึงการมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เป็นปรัชญาที่ทุกคนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรหรือทำธุรกิจใดก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ ซึ่งจะทำให้เจอความสมดุลของชีวิตที่จะช่วยสร้างความเติบโตของตนเอง ธุรกิจ และสังคม ทำให้เราและสังคมโลกก้าวไปด้วยกันได้อย่างไกลๆ ดังนั้นเราจึงอยากที่จะถ่ายทอดและสานต่อศาสตร์พระราชาสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้” ดร.ศิริกุล เผย

“นัด” หรือ ณัฏฐิมา วิชยภิญโญ คนรุ่นใหม่ เจ้าของโรงแรมเดอะควอเตอร์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ นักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 4 เปิดเผยว่า โครงการนี้ทำให้เราทำธุรกิจแบบรู้จักประมาณตน มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง เมื่อจบโครงการได้เปิดโฮมสเตย์ที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เรียนรู้วัฒนธรรมคนน่าน นำของท้องถิ่นมาใช้ในที่พัก และให้ลูกค้าที่พักจ่ายในราคาที่พอใจ

ขณะที่โรงแรมเดอะควอเตอร์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ ซึ่งอยู่ย่านพญาไท ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ไม่มีลูกค้ามาพัก ก็คิดว่าถ้าเราหาเงินไม่ได้ เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้าง จึงโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียให้แพทย์และพยาบาลที่ทำงานระแวกนี้เข้าพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะเป็นการให้ที่เราไม่ได้อะไรกลับมา แต่เรากลับได้รับความสุขใจ จากรอยยิ้มและคำขอบคุณ ของผู้มาพัก รวมถึงความใจดีของไทยด้วยกัน เมื่อเห็นว่าเราเปิดให้แพทย์และพยาบาลพัก ก็นำอาหารมาแบ่งปันให้ค่ะ

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้จัดการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 80 แบรนด์ อาทิ ไร่สุขพ่วง จันทรโภชนา บ้านไร่ไออรุณ The Yard Hostel HOM Hostel & Cooking Club Hug Organic ข้าวธรรมชาติ ข้าวเพลงรัก ภูคราม Yano FolkCharm ในฐานะ “พอแล้วดี The Creator” ผู้พร้อมจะเป็นผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้ประจักษ์ว่า ความพอเพียงพอประมาณ และการเกื้อกูลอย่างสมดุลจะสามารถนำพาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันได้

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ ททท. และ บี. กริม ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างนักธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวิทยากรระดับประเทศผู้ล้วนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมสังคม ผู้พร้อมสละเวลาและให้ความรู้ต่อผู้เข้า ร่วมโครงการทุกคนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ อาทิ อาหาร เกษตรเพิ่มค่า งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก และการท่องเที่ยว ที่มีความเชื่อมั่นในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Philosophy) และพร้อมที่จะเรียนรู้ เติมเต็ม และทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชาอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ผ่านทางลิงค์ https://porlaewdeethecreator.com/register/


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน