‘ข่าวสด’รับรางวัล สื่อเพื่อเด็กเยาวชน – สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดงานมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจําปี 2563 “สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทย” และในโอกาสครบรอบการดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปีที่ 10 ภายในงานมีการยื่นข้อเสนอรัฐบาล 6 ข้อ และพิธีมอบรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า 30 หน่วยงาน/บุคคล อาทิ นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ (ออกัส) และนายชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร (ฟลุท) นักแสดงวัยรุ่น โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และออนไลน์ข่าวสด เข้ารับโล่รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้านสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร จากนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงค็อก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย วัย 24 ปี กล่าวว่า “น.ส.พ.ข่าวสดถือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้สถาบันยุวทัศน์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานและเครือข่ายเยาวชนค่อนข้างมาก น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ลำดับต้นๆ ที่มีพื้นที่ข่าวเยาวชนต่อเนื่องมาตลอดเกือบทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อออนไลน์ เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสร้างสรรค์สิ่งที่น้องๆ เยาวชนทำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ”

นายพชรพรรษ์กล่าวถึงบทบาทเยาวชนในปัจจุบันว่า อยากให้ผู้ใหญ่มองที่การกระทำของเยาวชนทั้งในด้านการเมือง การศึกษา รวมถึงมิติด้านสุขภาพที่สถาบันยุวทัศน์ฯ ทำเพื่อเยาวชน ไม่ใช่มองแค่การนำเสนอ การกระทำของเด็กและเยาวชนอาจมองดูว่ารุนแรงไปบ้าง แต่ผู้ใหญ่ซึ่งมีวุฒิภาวะมากกว่าน่าจะรับฟังแล้วลองหารือหาทางออกร่วมกัน

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวต่อไปแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” นายพชรพรรษ์กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของสถาบันยุวทัศน์ฯ จากการทํางานที่ผ่านมาพบว่าการแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชนต้องอาศัยความเข้าใจและการเข้าถึงอย่างเป็นมิตร จึงจะทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ประสบผลสำเร็จ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน อาทิ ปัญหาบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พนันออนไลน์ และอุบัติเหตุทางถนน การแก้ปัญหาด้วยการใช้แกนนําเยาวชน “เพื่อนเตือนเพื่อน” เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลดี

และเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ประจําปี 2563 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ยื่นข้อเสนอ 6 ข้อ ใน 3 ประเด็น เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลกําหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชน ดังนี้

“ประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” 1.ขอให้คงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนําเข้าและจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ 2.ขอให้ลงโทษขั้นเด็ดขาดแก่ผู้จําหน่ายบุหรี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

“ประเด็นการพนันออนไลน์” 1.รัฐบาลควรปราบปรามอย่างจริงจังกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายที่ลักลอบเปิดช่องทางการเล่นพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2.ขอให้รัฐบาลสนับสนุนบริการให้คําปรึกษาผู้มีปัญหาและได้รับผลกระทบจากการพนัน รวมถึงการสื่อสารและรณรงค์เพื่อสร้างความรอบรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการรู้เท่าทันการพนัน

“ประเด็นอุบัติเหตุในกลุ่มเด็ก และเยาวชน” 1.เสนอให้สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะประเด็นสวมหมวกนิรภัย 2.เสนอให้จัดทําข้อมูลการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน