มณฑาทิพย์

คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น

มณฑา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ชื่อสามัญว่า Magnolita ชื่อวิทยาศาสตร์ Talauma Candellei

ลักษณะเป็นพุ่ม ผิวเปลือกลำต้นเรียบสีเทา ลำต้นสูงประ มาณ 4-10 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาน้อย ใบขนาดใหญ่มีสีเขียว ลักษณะใบเป็นรูปมนรี ขอบใบขนานตัว ใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกแตกออกตามง่ามใบ หรือส่วนยอดของลำต้น กลีบดอกแข็งหนา มีกลีบดอก 3 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้น ลักษณะคล้ายดอกลำดวน ดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมไปไกล

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมณฑาไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะดอกมณฑาเป็นดอกไม้ทิพย์ ที่อยู่บนสวรรค์ และได้บันดาลตกลงมาสู่โลกมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกต้นมณฑาไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความงดงาม ชวนมอง เพราะดอกมณฑาเวลาบานนั้น ดอกมีสีเหลืองนวล หอมนาน

บทความก่อนหน้านี้โลโก้แอปเปิ้ล
บทความถัดไปเทคนิคอ่านซ้ำ