ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Book) มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล เปิดตัว “Chula Book AI Library” แพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การอ่านด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจความต้องการของผู้อ่าน ช่วยให้การค้นหาข้อมูล แนวคิด และแรงบันดาลใจจากหนังสือง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

 

กำพล อมรวนิชย์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ กล่าวว่า Chula Book AI Library เป็นนวัตกรรมจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความท้าทายในการอ่านและการเรียนรู้ในสังคมไทย มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่หลากหลายตั้งแต่คนไทยอ่านหนังสือน้อยลงไปจนถึงการเข้าถึงหนังสือที่มีข้อจำกัด ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้การอ่านและการเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้มากขึ้น โดยการบริการที่สามารถค้นหา แนะนำ และวิเคราะห์ข้อมูลในหนังสือได้อย่างแม่นยำและเป็นส่วนตัว ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลผ่านเทคโนโลยี AI อันล้ำสมัย นับเป็นก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ให้สังคมไทย เพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ อาจารย์คณะบัญชี จุฬาฯ เจ้าของผลงานหนังสือ Corporate Brand Success Valuation และการวิจัยการตลาด กล่าวเสริมว่าใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วพบว่าแช็ตบอตของอาจารย์ที่เรียกว่า “Guntalee GPT” มีประโยชน์ต่อทั้งอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย เป็นทั้งผู้ช่วยส่วนตัวของครู และนิสิตนักศึกษาในการทบทวนบทเรียน ฝึกทำโจทย์ และการเข้าถึงข้อมูลที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการใช้งานได้หลายภาษาสำหรับนิสิตนักศึกษาชาวต่างประเทศ

สดจากเยาวชน - ศูนย์หนังสือจุฬาฯเปิดตัว Chula Book AI Library

เอกชัย วรรณแก้ว นักเขียน Best Seller เจ้าของผลงาน “พลังใจ พิชิตความสำเร็จ” และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เผยว่าได้เข้าร่วมโปรเจ็กต์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อ่านและผู้ติดตามได้รับคำแนะนำและแรงบันดาลใจผ่านรูปแบบใหม่ที่สะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแช็ตบอต “เอกชัย วรรณแก้ว GPT” เพิ่มช่องทางใหม่ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือชุด Digital Transformation พันธมิตรเบื้องหลังเทคโนโลยีในการพัฒนา Chula Book AI กล่าวว่า Chula Book AI เป็นการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละคน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่การเรียน การอบรม การอ่าน งานสัมมนา การทำเวิร์กช็อป การประชุมหารือ การวางแผนงาน ไปจนถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติและการสอนผู้อื่นต่อได้

Chula Book ยังร่วมมือกับ insKru พัฒนาแช็ตบอตที่เรียกว่า “BuddyKru” สำหรับคุณครู เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น Chula Book AI Library ยังมีแผนการพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต นักเขียนหรือสำนักพิมพ์ที่สนใจร่วมให้บริการ Chatbot บนแพลตฟอร์ม Chula Book AI Library สามารถติดต่อกับทาง Chula Book เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในยุค AI ไปด้วยกัน

สิทธิพิเศษ! ต้อนรับการเปิดตัว เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และทางออนไลน์ www.chulabook.com จะได้รับ Coupon Code เพื่อทดลองใช้งาน Chulabook AI Library ฟรี 30 วัน มูลค่า 300 บาท วันนี้-30 เม.ย. ดูรายละเอียดที่ www.chulabookai.com

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน