ทุเรียนปีนี้ออกผลดีและมีคุณภาพสูง จากการบริหารจัดการตั้งแต่ในสวนที่ได้รับมาตรฐาน GAP และการสร้างนักคัด-นักตัด ซึ่งผ่านการอบรมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ทุเรียนแต่ละลูกมีมาตรฐาน รสชาติอร่อย รวมถึงมาตรการตรวจก่อนตัด เพื่อให้มั่นใจว่าทุเรียนสุกพอดีแล้ว ก่อนออกสู่ตลาดต่างประเทศ

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

ก่อนที่ทุเรียนไทยจะประสบความสำเร็จ ล้วนมีปัจจัยในการสร้างสวนทุเรียนยุคใหม่ของเกษตรกรไทย

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นายสุเทพ นพพันธ์ เจ้าของสวนทุเรียน “นวลทองจันท์” นำพาสวนนวลทองจันท์ให้เป็นสวนทุเรียนคุณภาพ ส่งมอบความอร่อยไปสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

นายพีรพันธ์ คอทอง

สร้างชื่อเสียงให้ทุเรียนไทย อยู่ในความประทับใจผู้บริโภค และเป็นต้นแบบเกษตรกร ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำสวนให้เข้ากับยุคสมัยและทรัพยากรที่แตกต่างจากสมัยบรรพบุรุษ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลมาใช้

พร้อมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้ของตนเองที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สนใจคณะศึกษาดูงานและหน่วยงานต่างๆ ที่เชิญไปร่วมเสวนางานฝึกอบรมเรื่องการทำสวนทุเรียน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐใช้พื้นที่ปลูกเพื่องานวิจัยร่วมกันอีกด้วย

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เกษตรกรตัวเล็กๆ ก้าวมายืนอยู่ในจุดประสบความสำเร็จ และมีความสุขกับชีวิตในการสร้างสวนทุเรียนยุคใหม่

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

สุเทพ นพพันธ์

สุเทพ นพพันธ์ เจ้าของสวนทุเรียนนวลทองจันท์ ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เล่าว่า มีประสบการณ์ทำสวนทุเรียนมากว่า 30 ปี เกิดการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของทุเรียนที่ปลูกเป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการทุเรียนอย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ

ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง กระทบต่อการติดดอกออกผลทุเรียนในปีนี้ นั่นคือ ติดดอกล่าช้า และสลัดผลร่วงหล่นจำนวนมาก

จากปัญหาสู่การแก้ไข ปรับตัวเท่าทันสภาวการณ์ ทั้งอุณหภูมิ แสง น้ำ โครงสร้างดิน และแร่ธาตุอาหาร ช่วงจังหวะการจัดการกับลำต้น ใบ ดอก ผล หนาม ต้องมีความสอดคล้องพอดี เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

ใช้องค์ความรู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ สวนทุเรียนนวลทองจันท์ มีการวางแผนจัดการทุเรียนในสวน ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดรุ่นแรกๆ ของฤดูกาล เพราะจะได้ผลผลิตราคาดีออกมาจำหน่ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงกระจุกตัว

ไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องการวางระบบน้ำในแปลง ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำปีนี้ไม่รุนแรง โดยได้ออกแบบระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อลดแรงงาน ลดต้นทุน รองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมยุคใหม่

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

แนะนำจุดคุ้มทุนต้องใช้พื้นที่ปลูกอย่างน้อย 50 ไร่ เลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม มีพื้นที่แหล่งน้ำอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสำรองน้ำไว้ใช้ในแปลง

นอกจากนี้ยังศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์การค้า ได้แก่ หมอนทอง กระดุมทอง นวลทองจันท์ หนามดำ พวงมณี และมูซานคิง

จากการประสบความสำเร็จในการผ่าดอกผสมเกสร ระหว่างต้นแม่พันธุ์พวงมณี และเกสรตัวผู้พันธุ์หมอนทอง จนได้ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า “นวลทองจันท์”

มีลักษณะเฉพาะโดดเด่น คือ เนื้อมีสีสวยเหลืองทอง ได้ลักษณะเนื้อสัมผัสละเอียด รสชาติหวานหอมจากพวงมณี และปริมาณเนื้อหนา เมล็ดลีบจากหมอนทอง

มีกลิ่นเฉพาะตัวหอมอ่อนๆ ไม่แรงมาก เป็นที่ต้องการของตลาด

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

ปัจจุบัน “นวลทองจันท์” ได้รับจดทะเบียนรับรองพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร จดสิทธิบัตรเจ้าของพันธุ์เมื่อปี 2551 และได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดจันทบุรี เมื่อปี 2565

การจำหน่ายผลผลิตทุเรียนคุณภาพจากสวนนวลทองจันท์ ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 27 ล้านบาทต่อปี และด้วยการรู้จักเก็บออมทำบัญชี ทำให้ไม่มีหนี้สิน

โดยมี จารุวรรณ นพพันธ์ บุตรสาวคนเล็กของ สุเทพ มาช่วยดูแลด้านการตลาด รวมถึงขยายธุรกิจ จากการผลิตอย่างเดียว สู่การเป็นผู้ประกอบการส่งออก เปิดโรงคัดบรรจุ (ล้ง) รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในชื่อบริษัท ทรัพย์บูรพา เฟรชฟรุ๊ต จำกัด

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

ส่งออกผลผลิตของสวนและรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่จันทบุรีและใกล้เคียง ไปยังประเทศปลายทางโดยเฉพาะจีน

ในปี 2567 ราคารับซื้อผลผลิตทุเรียนพันธุ์นวลทองจันท์ อยู่ที่ 220-300 บาท/กิโลกรัม

และถึงแม้การส่งออกไปตลาดจีนเป็นรายได้หลัก แต่ช่องทางออนไลน์ กับกระแสทุเรียนฟีเวอร์ ทำให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติสนใจทุเรียนไทยเพิ่มมากขึ้น

หลาก&หลาย - ชูสวนทุเรียน‘นวลทองจันท์’ ต้นแบบเกษตรยุคใหม่-ปรับตัวสู้แล้ง

จึงนำทุเรียนสวนนวลทองจันท์ ไปจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สวนนวลทองจันท์” มีทั้งแบบการจองตั้งเเต่อยู่บนต้น และนำผลผลิตมาไลฟ์สด จัดส่งโดยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

ทำให้มั่นใจได้ว่าทุเรียนจะถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และคงรสชาติที่ดี

บรรจุในกล่องออกแบบสวยงามและแข็งแรง มีรายละเอียดข้างกล่อง ให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นทุเรียนคุณภาพจากสวนนวลทองจันท์ และใช้วิธีขายเป็นกล่อง ราคากล่องละ 2,000 บาท (ทุเรียน 2 ลูก น้ำหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัม) ทำให้ได้ราคาดี

คอทุเรียนสนใจเข้าไปดูได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “สวนนวลทองจันท์”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน