ชมทุ่งบัวบาน-300ยอด ท่องโลกใต้ทะเลหว้ากอ

26 ก.ค. 2563 - 15:32 น.

ชมทุ่งบัวบาน-300 ยอด – จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติมากมาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จึงเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มัล เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ

เส้นทางท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญคือ “ชมทุ่งบัวบาน ตำนาน 300 ยอด” ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ก่อนที่จะไปถึงบึงบัว มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักและมีผู้คนเข้ามา กราบไหว้ นั่นคือ โรงเจลุ่ยอิมยี่ ตั้งอยู่เชิงเขา สามร้อยยอด เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ภายในเทวสถานประดิษฐานรูปหล่อพ่อปู่สามร้อยยอด เทพแห่งคุณธรรมแห่งความดีและความซื่อสัตย์ ที่ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ จึงมีเทศกาลไหว้พ่อปู่สามร้อยยอดช่วงกลางเดือนมี.ค.ของทุกปี

นอกจากนี้ยังมีศาลพ่อปู่สามร้อยยอด ตั้งอยู่ที่วัดตรีสตกูฏ หรือรู้จักกันในนาม วัดสามร้อยยอด มีผู้ศรัทธาและเคารพนับถือจึงได้จำลององค์ของพ่อปู่สามร้อยยอด และอัญเชิญพ่อปู่สามร้อยยอดประดิษฐานไว้ ณ ที่ทำการอำเภอสามร้อยยอดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว อ.สามร้อยยอด ให้ความนับถือและ สักการะกันมาช้านาน

ส่วนบึงบัว หรือศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว เป็นสถานที่เที่ยวอีกหนึ่งแห่งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของ อ.สามร้อยยอด มีความสวยงามแบบอันซีน ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเขาสามร้อยยอดที่เขียวขจี มีสะพานที่ทอดยาวไว้เดินชมทุ่งดอกบัวนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นบัวเผื่อน บัวผัน บัวหลวง บัวสาย รวมถึงพืชน้ำชนิดอื่น เช่น กก อ้อ ธูปฤๅษี งดงามตายิ่งนัก

ขณะเดียวกันยังสามารถมองเห็นนกนานาชนิด เช่น นกกาน้ำ นกอีโก้ง นกกระสา เป็นต้น และมีทุ่งแขม (อ้อ) ที่หลงเหลืออยู่ผืนเดียวในประเทศไทยให้ชมอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะมอญ-เกาะไผ่ (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ซึ่งมีสินค้าแปรรูปมากมายจำหน่าย และปลาที่ขึ้นชื่อของที่นี่ คือ ปลาสลิดธรรมชาติ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะมอญ-เกาะไผ่ ยังมีเรือให้ล่องชมบึงบัว และมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและกราบไหว้อีกแห่ง คือ องค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่วัดตาลเจ็ดยอด ในหมู่บ้านตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด เป็นองค์รูปเหมือนขนาดใหญ่ หล่อจากโลหะทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 18 เมตร มีน้ำหนักถึง 50,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นรูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจาก “ชมทุ่งบัวบาน ตำนาน 300 ยอด” ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้ำพระยานครสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ได้เสด็จประพาสถึง 5 พระองค์ด้วยกัน

หาดสามร้อยยอด ที่มีหาดทรายชายทะเลยาว 19 กิโลเมตร จากหาดเขากะโหลกถึงหาดสามพระยา มีเกาะแก่งที่สวยงาม

รวมทั้งยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตบ้านป่าหมาก เส้นทางเชื่อมเกษตรแปลงใหญ่ 3 อำเภอ (อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.สามร้อยยอด) และเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียง วังไทร วังเต็น บ้านรวมไทย สู่การดูช้าง ณ อุทยานกุยบุรี เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยพืชไร่ทั้งสองข้าง ทั้งไร่สับปะรด ขนุน มะม่วง

อีกทั้งเส้นทางนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์หายาก ทั้งเลียงผา วัวแดง-กระทิง เป็นต้น

หากท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามผ่าน เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หรือโทร. 0-3282-1568

เที่ยวชมเส้นทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติกันแล้ว สามารถมาศึกษาชีวิตโลกใต้ทะเล และเข้าชมศึกษาด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในอดีตหว้ากอเป็นชื่อหมู่บ้านเล็กๆ ใน ต.คลองวาฬ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่นี่ ในวันที่ 18 ส.ค.2411 ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ ที่แห่งนี้พร้อมพระราชโอรส พระราชธิดา ข้าราชบริพาร ตลอดจนทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ด้วย

เมื่อพระองค์เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ ได้เพียง 5 วัน ก็ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตด้วยไข้มาลาเรีย ในวันที่ 1 ต.ค.2411

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์และวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นั้น

ในวันที่ 16 พ.ค.2532 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และในวันที่ 3 พ.ค.2533 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2536 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ระหว่างนี้การเข้าชมยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถจองล่วงหน้าได้ที่ www.waghor.go.th และกรณีไม่ได้จองผ่านเว็บไซต์ ท่านยังคงสามารถเดินเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ แต่ขอสงวนสิทธิ์กรณีการลงทะเบียน (เช็กอิน) เต็ม

อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 150 คนต่อรอบ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ รับนักท่องเที่ยวได้ 75 คนต่อรอบเท่านั้น

โดย เจริญ อาจประดิษฐ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชมทุ่งบัวบาน-300ยอด ท่องโลกใต้ทะเลหว้ากอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง