ตราด ผู้ว่าฯ ชำนาญวิทย์ เปิดงาน เทศกาลทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง 1 ปีมีครั้งเดียว นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด โชว์ของดี GI แห่งแรกแห่งเดียวในโลก มีแร่ธาตุและไอโอดีน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อำเภอเกาะช้าง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด หน่วยงานภาคี

กำหนดจัดงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” วันที่ 12 – 15 เมษายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนชะนีเกาะช้าง สร้างจุดจำหน่ายทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นของดีของอำเภอเกาะช้าง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าฯ ตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดมีความตั้งใจที่ทำให้ทุเรียนตราด มีคุณภาพ ทำให้คนทั่วโลกรู้จักทุเรียนตราด โดยเฉพาะทุเรียนชะนีเกาะช้าง ได้ GI แห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่มีแร่ธาตุและไอโอดีน ซึ่งถือว่า 1 ปีมีครั้งเดียว ที่ทุกคนต้องห้ามพลาด ทุกคน ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำให้ทุเรียนมีคุณภาพดี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตราดและเกาะช้างเพิ่มมากขึ้น

ส่วนภายในงานมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอเกาะช้าง 18 สวน นำทุเรียนพันธุ์ชะนี 2,000 กิโลกรัม มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน เริ่มต้นกิโลกรัมละ 200 บาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปจากทุเรียน เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน เป็น และยังมีการจัดประกวดผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้างคุณภาพดี มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวช้าง ทุเรียนช้าง

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและพัฒนาทักษะด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง ผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีอำเภอเกาะช้าง อาหารทะเลแปรรูป และอาหารพื้นบ้าน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การค้าภายในจังหวัดตราด ไฟฟ้าอำเภอเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้าง และหน่วยงานหลักสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน