วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสารวัน สินค้า ถั่วคั่วทราย จังหวัดปัตตานี

โทร.086-2619892

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน