เป็นเคสผู้ป่วยที่ได้รับการแชร์เตือน โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบผู้ป่วยโรค งูสวัด ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง เกิดอาการของโรคลุกลามเนื่องมาจากการเป่าน้ำมนต์

โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “เรียนผู้ปฏิบัติรด เป่าน้ำมนต์ทุกท่านน้ำมนต์ท่านจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นถ้าให้คนป่วยกินยาที่หมอจัดให้ด้วยดังตัวอย่างที่เห็นผู้ป่วยเป็นงูสวัดและต่อมาลุกลามไปทั่วตัวซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตโดยทำลายเส้นเลือดในร่างกายและสมองและมีผลแทรกซ้อนต่ออวัยวะอื่นๆ

วันนี้มีผู้ป่วยเช่นนี้สองรายซ้อนที่ไปรับการรด เป่าจากสถานที่ต่างๆกัน จะรด จะเป่าไม่ว่ากัน แต่คนป่วยจะพิการหรือเสียชีวิตไปด้วย และถ้างูสวัดเป็นทั้งตัวสามารถแพร่กระจายทางอากาศไปติดคนอื่นได้ด้วย กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน