Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 28 มี.ค. 2563

กฟผ. เอาจริง !! นำร่องระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แห่งแรกของเอเชีย

15 ก.ย. 2559 - 16:53 น.

กฟผ.ลุยพลังงานหมุนเวียน สร้างกังหันลมลำตะคองเพิ่ม 12 ต้น พร้อมพัฒนาเสถียรภาพ ด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ควบคู่เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แห่งแรกของเอเชีย

กฟผ. สนองนโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภาครัฐ ลงนาม 2 สัญญา พัฒนากังหันลม 12 ต้น กำลังผลิตรวม 24 เมกะวัตต์ บนพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคอง พร้อม นำระบบ Wind Hydrogen Hybrid ควบคู่เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บและผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยและเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชีย เพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ทุกช่วงเวลา กฟผ. ย้ำประเทศไทยต้องสร้างสมดุลพลังงาน พัฒนาพลังงานหมุนเวียนคู่โรงไฟฟ้าหลัก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามสัญญางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 กับ บริษัทไฮโดรไชน่า และลงนามสัญญางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเสถียรภาพในการผลิต ไฟฟ้าจากกังหันลม กับกิจการค้าร่วม ไฮโดรเจนิกส์ ยุโรป เอ็น.วี และบริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ชนะการประกวดราคา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการ กฟผ.เป็นประธานในพิธี โดยมี นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. และนายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าให้มีความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างเต็ม ศักยภาพ และเหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานลม นี้ กฟผ. ได้นำเทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid System และการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงมาดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา ให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความเสถียร และพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงตลอดทุกช่วงเวลา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยได้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวผ่านข้อจำกัดต่างๆ ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจนสำเร็จ
ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณสันเขายายเที่ยง บ้านยายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 24 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกังหันลม จำนวน 12 ต้น ต้นละ 2 เมกะวัตต์ เป็นกังหันลมแบบแกนนอน สำหรับความเร็วลมต่ำ ขนาดความสูงของเสา 94 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด 116 เมตร มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยมีบริษัท ไฮโดรไชน่า เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมมูลค่างานก่อสร้างกว่า 1,407 ล้านบาท คาดกำหนดแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2560

1473235642_image01

“การผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานลม ต้องพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ กฟผ.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขึ้น โดยนำระบบ Wind Hydrogen Hybrid System ขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซ ไฮโดรเจน เมื่อนำเข้าใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell ก๊าซไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนและเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ ต้องผ่านการเผาไหม้ ซึ่งระบบดังกล่าวถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้งานได้อย่าง สม่ำเสมอตลอดวัน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่นำระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก กังหันลม Wind Hydrogen Hybrid System มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกิจการค้าร่วม ไฮโดรเจนิกส์ ยุโรป เอ็น.วี. และบริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมมูลค่าการก่อสร้าง 234.5 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 และในอนาคต กฟผ. จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานโรงไฟฟ้าลำตะคองขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

อย่างไร ก็ตาม ประเทศไทยต้องมีการสร้างสมดุลพลังงานที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น โรงไฟฟ้าหลักอย่างก๊าซธรรมชาติและถ่านหินยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความ มั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน”

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กล่าวในตอนท้าย http://www.egat.co.th


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กฟผ. เอาจริง !! นำร่องระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แห่งแรกของเอเชีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง