ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกประกาศเรื่อง แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ระบุว่า ตามที่ สคบ. ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้บริโภคจำนวนหลายราย กรณีบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ประกาศปิดกิจการและไม่สามารถให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.ensogo.co.th ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ทำให้ผู้ซื้อคูปองสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่สามารถนำคูปองไปใช้บริการได้ เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก นั้น สคบ. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด และบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด อย่างต่อเนื่องแล้ว

 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 752 ราย โดยผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วจำนวน 277 ราย คงเหลือผู้ร้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีกจำนวน 475 ราย ต่อมาบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ศาลล้มละลายกลาง (เรื่องที่ ๓๑๕๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขดำที่ ล.๒๓๑๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๓๕๙/๒๕๕๙) ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ทำให้ สคบ. ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2551 ข้อ 10(4)

 
จึงได้มีประกาศแจ้งให้ทราบ เพื่อไปใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ ตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน