ราคายางพารา – ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนามมากกว่า 1 พันคน ชี้ชาวสวนยางพอใจมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนราคายางพารา เป็นตัวเลขกว่า ร้อยละ 55.4

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ราคายางพารา – เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม หัวข้อ ชาวสวนยางพารา กับ มาตรการรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 1,086 คน โดยดำเนินโครงการระหว่าง 2-5 ธ.ค. ที่ผ่านมา

พบว่าเมื่อถามถึงการรับรู้ เคยได้ยิน มาตรการรัฐกระตุ้นราคายางพาราในโครงการต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 เคยได้ยิน ในขณะที่ร้อยละ 8.2 ไม่เคย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความพอใจต่อมาตรการรัฐช่วยเหลือชาวสวนยาง ด้วยการรณรงค์สร้างถนนด้วยส่วนผสมยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร รวมงบประมาณทั่วประเทศกว่า 9 หมื่นล้านบาท คาดใช้ยางสดของเกษตรกร 1.44 ล้านตัน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.1 พอใจ ในขณะที่ร้อยละ 18.9 ยังไม่พอใจ

เมื่อถามถึงความพอใจต่อมาตรการรัฐรักษาราคายางให้ดี ด้วยการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรแปรรูป พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.3 พอใจ ในขณะที่ร้อยละ 30.7 ไม่พอใจ นอกจากนี้ร้อยละ 55.4 พอใจต่อมาตรการรัฐบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยางให้ไร่ละ 1,800 บาท ในขณะที่ร้อยละ 44.6 ยังไม่พอใจ

นายนพดล เผยว่า ผลสำรวจเข้าถึงชาวสวนยางครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า มาตรการรัฐในการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง น่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการชาวสวนยางได้ โดยเฉพาะโครงการที่ทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตของชาวสวนยาง ในลักษณะที่ทำให้เกิดมูลค่าต่อผลผลิตโดยตรง

เช่น โครงการสร้างถนนที่มีส่วนผสมยางพารา คาดว่าต้องใช้วัตถุดิบยางพารากว่าล้านตัน และโครงการ อื่นๆ ที่จะทำให้เกิดความต้องการใช้ยางพารามากขึ้น จะทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าต่อผลผลิตมากขึ้นด้วย และควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารจัดการ โอกาสและทุนของชาวสวนยางที่สร้างความยั่งยืน ของการประกอบอาชีพชาวสวนยางได้อย่างมั่นคง และมั่งคั่งต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน