มหิดล-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ เสริมทักษะการเรียนรู้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล พร้อมด้วยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เน้นการพัฒนาครูหรือผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน และสามารถนำเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และประเมินผลในบริบทของการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เน้นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น โดยมีครูและผู้สอนกว่า 100 ท่านจากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวที่ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.- 6 มิ.ย. 2562

โดยดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองผอ.วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การอบรบดังกล่าวได้คัดเลือกครูและผู้สอนภาษาอังกฤษกว่า 100 คนทั่วประเทศ โดยคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัครคัดเลือกจากครูที่เขียนบรรยาย ลักษณะความคาดหวังของตนเอง ในการความต้องการพัฒนาการสอน ภาษาอังกฤษ และสิ่งที่ต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการอบรมครั้งนี้คือการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอบรมให้กับ ครูหรือผู้สอนทั่วไป เช่น การใช้สมาร์ทโฟนหรือแอพพลิเคชั่น ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาบูรณาการสอนให้ทันสมัยได้ ทั้งนี้ คาดหวังว่ากลุ่มครูและผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกจนกระทั่งผ่านการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำเทคนิคการสอนและเทคโนโลยีใหม่ไปใช้กับนักเรียนจริงที่ทำการสอนได้ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน