สถ. ผนึกศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ จัดแข่งตอบปัญหาคุณธรรมชิงรางวัล‘พล.เปรม’

26 ก.ค. 2562 - 15:10 น.

สถ. ผนึกศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ จัดแข่งตอบปัญหาคุณธรรมชิงรางวัล‘พล.เปรม’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สถ. / เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในปีนี้ถือว่าพิเศษอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีการแข่งขันรายการต่างๆ เป็นเวทีให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงศักยภาพแล้ว กรมฯ ยังได้ร่วมศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์จัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ปี 2562 ขึ้นเป็นปีแรกด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม บุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดรับกับอุดมการณ์ และความหมายของคำสอนที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้เน้นย้ำกับสังคมไทยตลอดมา นั่นคือ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างกระบวนการคิด แยกแยะให้แก่เยาวชน ว่าการใดพึงกระทำ หรือ การใดพึงละเว้น เพื่อให้แผ่นดินมีความสงบสุข ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผ่านการจัดทำคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปีนี้จะพิเศษยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปลูกฝังกระบวน การคิด วิเคราะห์ ระดับการกระทำที่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี, ปกติ/เว้นชั่ว และชั่ว ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับเยาวชนของชาติให้สามารถนำหลักคุณธรรมต่าง ๆ ไปปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวัน และเป็นผลดีต่อสังคมไทยโดยรวม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับ พลเอกศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขึ้นเป็นปีแรก

กรมฯ จึงได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา พิจารณาจัดส่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงถ้วยรางวัล “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

โดยให้ตอบรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 และร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน กติกาการแข่งขัน และแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ “หนังสือราชการ” http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2019/7/22098_1_1563934899023.pdf?time=1563939758283 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เจนวิทย์ 086-8559959

สำหรับความพร้อมในการจัดแข่งขัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมเพื่อออกข้อสอบสำหรับการแข่งขันฯ โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน ร่วมออกข้อสอบสำหรับการแข่งขัน โดยมี พลเอก ศรุต นาควัชระ เป็นประธานการออกข้อสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

ขอเชิญชวน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่จัดการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พิจารณาจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรมชิงรางวัลอันทรงเกียรติ นั่นคือถ้วยรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างผู้เรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนักเรียนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นเกียรติแด่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งเป็น ผู้ปลูกฝังอุดมการณ์ และความหมาย เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย นายสุทธิพงษ์กล่าว


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ. ผนึกศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ จัดแข่งตอบปัญหาคุณธรรมชิงรางวัล‘พล.เปรม’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง