Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ จัดถกใหญ่ 3,800 จนท.ทั่วปท. เสริมทักษะปฏิบัติการขั้นสูง

31 ส.ค. 2562 - 17:35 น.

สมาคม พยาบาล ห้องผ่าตัดฯ จัดถกใหญ่ 3,800 จนท.ทั่วปท. เสริมทักษะใช้เทคโนโลยีปฏิบัติการขั้นสูง

พยาบาล / เมื่อวันที่ 31 ส.ค. สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 Perioperative Nursing Care Conference 13th 2019 เรื่อง "Bringing Harmony & Sustainability to Perioperative Nurses 2019" (การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ทางการพยาบาลครั้งที่ 13 ปี 2562 เรื่อง "นำความสามัคคีและความยั่งยืนสู่พยาบาลห้องผ่าตัด 2019") ในวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. ที่ห้องประชุม EH 104 ห้องประชุมย่อย GH 202 GH 203 และห้องแสดงนิทรรศการ EH 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 1 บางนา กทม.

ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดฯเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพพยาบาลห้องผ่าตัด เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีความซับซ้อนของพยาธิสภาพมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีโรคร่วม ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

นอกจากนั้นการใช้เทคโนโลยีของการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัดได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด พยาบาลห้องผ่าตัดจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทุกระยะดำเนินไปด้วยดี จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเฉพาะสาขาได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และต่อเนื่อง สามารถทำงานประสานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

โดยมีเป้าหมายคือ ผู้ป่วยปลอดภัยจากการผ่าตัด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ และฟื้นตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นที่พึงพอใจตามความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยั่งยืน จึงจัดการประชุมวิชาการนี้ในหัวข้อเรื่อง Bringing Harmony & Sustainability to Perioperative Nurses 2019 ในครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาคุณภาพพยาบาลห้องผ่าตัดในด้านต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและนอกประเทศ อาทิ อ.นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล พ.ต.ท.นพ.อังกูร อนุวงศ์ Dr.Chinhak Chun Mr. Jonson Ji

ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีพยาบาลห้องผ่าตัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 3,800 คน ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนำไปขยายผลในงานปฏิบัติงานต่อไป

อ่านข่าว จัดประชุมใหญ่ พยาบาล 31 ส.ค.- 1 ก.ย. เสริมความรู้เชิงลึกห้องผ่าตัด-ทักษะเฉพาะทาง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ จัดถกใหญ่ 3,800 จนท.ทั่วปท. เสริมทักษะปฏิบัติการขั้นสูง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง