Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2563

รพ.ตำรวจ รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ เสริมความรู้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

27 พ.ย. 2562 - 12:01 น.

รพ.ตำรวจ รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ เสริมความรู้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

รพ.ตำรวจ / เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการ "World AIDS Day getting to ZERO รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ กับ โรงพยาบาลตำรวจ"

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และเนื่องด้วยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2531 เป็นต้นมา

คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจจึงถือโอกาสวันเอดส์โลก จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติปัญหาเอดส์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการของโรงพยาบาลตำรวจ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรู้เรื่องโรคเอดส์และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” หรือ “Communities Make The Difference”

กล่าวคือ องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเอดส์มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ การร่วมมือร่วมใจกันจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573

พล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ ประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเอดส์ของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยมอบหมายนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตามกรอบของยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์เพื่อช่วยดูแลภาวะสุขภาพของกำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยกันยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยให้ได้ภายในปีพศ 2573 โดยคณะกรรมการเอดส์ชาติ ได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้ 3 ประการ คือภายใน 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะสามารถ

1.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย
2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย
3.ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง มากกว่าร้อยละ 90

การจัดงานในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
การบรรยายในหัวข้อ Update AIDs และการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย พ.ต.ท.จิรายุ วิสูตรานุกูล นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

เดินรณรงค์แสดงพลังของบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย
การแสดงของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ “เลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียว”
ร่วมเต้น “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์กับโรงพยาบาลตำรวจ”
ฟังดนตรีอันไพเราะจากบุคลากรของโรงพยาบาล
แจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางเดินและบน sky walk

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากหลาย ภาคส่วนด้วยกัน อาทิเช่น ผู้แทนจากสำนักงานเขตปทุมวันและศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ภาคีเครือข่ายจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์(RSTA) ผู้แทนจากบริษัทอินโนลาเท็กซ์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเดินรณรงค์ แจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนบริเวณท้องถนน ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รพ.ตำรวจ รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ เสริมความรู้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง