บริษัทอินเทลโนเวชั่น บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลตำรวจ

บริษัทอินเทลโนเวชั่น บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ / วันที่ 15 ม.ค. ที่ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น โดยคุณวสันต์ ลีละยูวะ คุณภัทรันดา ลีละยูวะ พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

คุณภวาทิพย์ ลีละยูวะ และน.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ บริจาคเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่อง AED Trainer เครื่อง CPR Assist หุ่นจำลองการทำ CPR

เพื่อช่วยสอนให้กับข้าราชตำรวจ ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้คนหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ มูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ โดยมีพล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และ พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์ (สบ6) รพ.ตร. ที่ปรึกษากรรมการวิกฤต โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลตำรวจขอขอบพระคุณ กลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น ในกุศลจิตครั้งนี้ป็นอย่างยิ่ง

บทความก่อนหน้านี้8วัดจังหวัดระยองเข้าเกณฑ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-ต้นแบบวิถีชุมชน
บทความถัดไป‘วัดบางกะพ้อม’พุทธาภิเษก หลวงพ่อคง-หนุมานอุ้มดวง