ทส.ชวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมสานต่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จัดเตรียมกล้าไม้ไว้ 152 ล้านกล้า

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้ และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งวันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันที่ 6 พ.ค. นี้ ทส. มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังจากที่ได้ปลูกต้นตะเคียนทอง ภายในบริเวณกรมป่าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมเผยว่า สำหรับในปี 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวนกว่า 152 ล้านกล้า โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ได้เตรียมกล้าไม้ไว้ จำนวน 127 ล้านกล้า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ภายในบริเวณกรมป่าไม้

เพื่อเตรียมไว้ให้ประชาชนมาขอรับกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกตามที่อยู่อาศัยของตนเอง ศาสนสถาน โรงเรียน ที่สาธารณตามความเหมาะสม และเพื่อใช้ในการปลูกตามโครงการสำคัญต่าง ๆ และปลูกฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น

ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ต้องเร่งฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน ซี่งกระทรวงทรัพยากรฯ เตรียมวางแผนสำหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

พร้อมทั้งสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายของกรมป่าไม้ 622 เครือข่าย และเครือข่ายกรมของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 180 เครือข่าย ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และเตรียมกล้าไม้ในการใช้ปลูกฟื้นฟูจำนวน 66 ล้านกล้า

อีกทั้งในวันเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้ และเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการนำต้นไม้ไปปลูกและขยายผลการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบต้นตะเคียนทองให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้รัฐบาลได้แก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7 กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ และที่ดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้ามสามารถปลูกและตัดขายได้ในอนาคตอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้ และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งยังเป็นมรดกให้กับครอบครัวในอนาคต

“จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกจังหวัด ได้ใช้โอกาสในวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ป่าทั่วประเทศ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้ร่วมปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้ บริเวณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกด้วย” นายอรรถพล กล่าว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ร่วมปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้ บริเวณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศที่สนใจต้องการขอรับกล้าไม้พันธุ์ดีของกรมป่าไม้ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านเองทั่วประเทศ หรือสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดสถานที่รับกล้าไม้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 4292 ต่อ 5053 ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และสายด่วน 1310 กด 3

นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว กรมป่าไม้ก็ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th

โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ ไปแล้วจำนวนกว่า 13.7 ล้านต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี 2565 นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน