Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 22 ก.ย. 2563

“วราวุธ”รมว.ทส.นำร่องสุพรรณฯ-นครปฐม-กาญฯขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

13 ก.ย. 2563 - 14:16 น.

วราวุธ”รมว.ทส.ลงพื้นที่ 3 จังหวัด สุพรรณบุรี-นครปฐม-กาญจนบุรี สะท้อนปัญหาพร้อมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พร้อมขยายผลแก้ไขปัญหาทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ที่หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านมีจังหวัดที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนตนรับผิดชอบจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ติดตามและรับฟัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนทั้ง 3 จังหวัด โดยระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. นี้ ตนได้จะลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางประสานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ในวันที่ 12 ก.ย. ตนพร้อมนายนายประภัส โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผวจ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทธ สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ได้นำผู้บริหารของกระทรวงทส.ทุกกรม ได้มาร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนจากหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 300 คน

ตนมองว่าบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหาของแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งก็มีผลมาจากลักษณะภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจให้รัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่และรับผิดชอบรายจังหวัด

สำหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปัญหาหลัก ก็คือ ปัญหาเรื่องการจัดการบริหารจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำน้อย เจาะบ่อบาดาลหาน้ำยากมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือปัญหาน้ำมาก จนท่วมไร่นา เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอีกในบางพื้นที่

ส่วนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีปัญหาช้างป่าบุกทำลายพื้นที่เกษตรกรรม และจังหวัดนครปฐมจะมีปัญหาน้ำเสียเนื่องจากเป็นช่วงปลายน้ำของแม่น้ำท่าจีน ปัญหาฟาร์มปศุสัตว์ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามดำเนินการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

ทุกพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน กลไกและบริบทพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกัน บางปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไข บางปัญหาต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้ง บูรณาการความร่วมมือและระดมสหวิชาการในการดำเนินการ แต่ทุกปัญหาต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วม รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีปัญหาอะไรหันหน้ามาคุยกัน เราพร้อมรับฟัง และร่วมมือกันแก้ไขและขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ภายหลังลงพื้นที่ครบทั้ง 3 จังหวัดแล้ว จะได้นำไปสรุปและหารือ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับปัญหาหรือข้อเรียกร้องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือกระทรวงอื่น ตนจะได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหา ต่อไป

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนให้นำปัญหาไปกำหนดแนวทางแก้ไข หากปัญหาใดสามารถแก้ไขได้เลย ให้ดำเนินการทันที และจะต้องรายงานให้ตนและท่านรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ ต้นเหตุของปัญหา บริบทของพื้นที่ความพร้อมของหน่วยงานและประชาชน คือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทส.จะเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ตนได้หารือกับท่าน รมว. ทส. แล้วว่าจะขยายผลและลงพื้นที่ในจังหวัดอื่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่ แม้จะไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบภายใต้โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพราะเราจะขับเคลื่อนทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปด้วยกัน ซึ่งบทบาทและภารกิจ รวมถึง พื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรฯ ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความต้องการหรือความเดือดร้อนที่กระทรวงจะช่วยเหลือแก้ไขได้ สามารถแจ้งให้ทราบได้ในทุกช่องทาง ทั้งทางสายด่วน 1310 และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ทุกช่องทาง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ “วราวุธ”รมว.ทส.นำร่องสุพรรณฯ-นครปฐม-กาญฯขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง