"นฤมล" ขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จ.สุพรรณบุรี

24 ก.พ. 2564 - 13:32 น.

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มเปราะบาง เยี่ยมชมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อคนไทยมีงานทำ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) เยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรณบุรี) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการหนองหญ้าไทร อ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี

พร้อมทั้งติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ที่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า จากนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” นั้น กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ดำเนินการภารกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีทักษะ มีอาชีพ เพื่อให้ในระยะยาวของแรงงานและครอบครัวสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็ง เป็นแรงงานคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้ แรงงานทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ ได้เดินทางไปยังกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ซึ่งมีโอกาสได้เยี่ยมชมวิธีและขั้นตอนการเก็บหัวแห้วรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ซึ่งเป็นการติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการหนองหญ้าไซ เยี่ยมชมผลงานของ สพร.2 สุพรรณบุรี

ประกอบด้วย ชุดฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 และพัฒนาการบริการ ระดับดี ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเพิ่มค่าออกซิเจนในพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสาขาการทำภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติโดยการอัดขึ้นรูปจากความร้อน ชมสาธิตอาชีพของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ

ประกอบด้วย การทอผ้าซาโฮริ การทำสบู่นมแพะ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำขนมฝอยทอง บูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแห้ว ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.

รวมถึงมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสาขาการทำภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติโดยการอัดขึ้นรูปจากความร้อน จำนวน 40 คน

“ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานทุกกลุ่ม ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ มีอาชีพ และมีรายได้ที่ยั่งยืน สามารถเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า กพร. จะยังคงดำเนินภารกิจตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแรงงานทุกกลุ่มสูงสุด เพื่อให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน ” ศ.นฤมล กล่าวท้ายสุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ "นฤมล" ขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จ.สุพรรณบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง