โควิด-19 – วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับมอบห้องความดันลบ (Negative pressure unit) จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า

ร่วมกับ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายแพทย์ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ นายปริญญา ตลาโสร์ และนายธัชพร วัดอักษร ผู้แทนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งจะมอบห้องความดันลบ ให้แก่ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 4 แห่ง

ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว จังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่สาย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า ห้องความดันลบ เป็นห้องจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ที่สามารถแพร่กระจายได้ในอากาศ การมีห้องความดันลบจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ออกแบบห้องความดันลบขึ้น เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชน และจะจัดส่งทีมวิศวกรจาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ไปติดตั้งที่โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2564

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลหลายแห่งมีความต้องการห้องความดันลบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากเป็นไปได้ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่แรงงาน เพื่อร่วมกันจัดทำห้องความดันลบเพิ่มเติม แล้วส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

“ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ที่มอบห้องความดันลบช่วยเหลือผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง และพร้อมที่จะร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้แก่แรงงาน เพื่อเป็นประโยชน์และดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทุกๆ คน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน