ปิดฉากการประชุม 'คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44'

31 ก.ค. 2564 - 21:01 น.

ปิดฉากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกฯ ครั้งที่ 44 แหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียน 34 แหล่ง ขณะที่ไทยรับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานในกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ

พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการมรดกโลก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในวาระต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการถอดถอนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool – Maritime Mercantile สหราชอาณาจักร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2547 ออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก และขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 34 แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 29 แหล่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 5 แหล่ง ซึ่งรวมถึงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยทีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในครั้งนี้

เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายจำนวน 1 แหล่ง คือ Roșia Montană Mining Landscape ประเทศโรมาเนีย และถอดถอนแหล่งมรดกโลกออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จำนวน 1 แหล่ง คือ Salonga National Park สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2565 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี H.E. Mr. Alexandra Kuznetsova เป็นประธานการประชุม และรองประธานจากประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดย ราชอาณาจักรไทยได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงรองประธานในส่วนของกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก

อย่างไรก็ตาม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศเจ้าภาพ สาธารณประชาชนจีนที่ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นธรรม พร้อมกล่าวขอบคุณ ที่ให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานจากประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดย ราชอาณาจักรไทยได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงรองประธานในส่วนของกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก โดยเน้นย้ำพร้อมจะทำงานและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และยังกล่าวขอบคุณ Dr. Mechtild Rössler ประธานการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวทีมรดกโลกมาตลอดกว่า 30 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม ได้อย่างดีเยี่ยม

ซึ่งพิธีปิดการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 อย่างเป็นทางการ ปิดฉากลงด้วย VDO Presentation ภายใต้ชื่อ “A Safely of Mountain and Sea” ความงดงามของสถานที่ต่างๆ ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 จะจัดขึ้นในวันที่ 19-30 มิถุนายน 2565 ณ เมืองคาซาน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐตาตาร์สถาน ประเทศรัสเซีย ภายใต้การนำของ H.E.Alexander Kuznetsov

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปิดฉากการประชุม 'คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง