สำนักงาน ก.พ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ รับสมัคร 1-19 พ.ย.64

27 ต.ค. 2564 - 16:34 น.

สำนักงาน ก.พ.เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการตำแหน่ง “พนักงานธุรการ” รวม 23 ตำแหน่ง เงินเดือนสตาร์ทที่ 1.1 หมื่นบาท รับสมัคร 1-19 พ.ย.64

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ.

ด้วยสํานักงาน ก.พ.จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร 1008/ว 19 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 23 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สำนักงาน ก.พ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ รับสมัคร 1-19 พ.ย.64
ข่าวที่เกี่ยวข้อง