มท.จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

8 ม.ค. 2565 - 12:55 น.

มท.จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565 ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 8 ม.ค.65 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายสันติธร ยิ้มละมัย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชีระ วงศะบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นายวัฒนา สันทัดพร้อม ผู้เชี่ยวชาญระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 30 รูป

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร โดยตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาทได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยทรงมีพระทัยมุ่งมั่นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย นอกจากนี้ ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย โดยทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่แสดงเรื่องราว อัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบ และตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทำให้ผ้าไทยมีคุณค่า และทรงมีพระกรุณาคุณพระราชทาน แบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า ได้สร้างปรากฏการณ์ปลุกกระแสกลุ่มทอผ้า และวงการผ้าไทยเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยความจงรักภักดี

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวายความจงรักภักดีด้วยการสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ก็สามารถร่วมกันใส่ได้ หากพี่น้องประชาชนครึ่งหนึ่งของประเทศกว่า 35 ล้านคน ร่วมกันใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้นคนละ 10 เมตร ก็จะเป็น 350 ล้านเมตร เมตรละ 300 บาท เม็ดเงินจำนวน 1 แสนล้านบาท จะกลับคืนสู่ชุมชน ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย และขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป” ดร.วันดี กล่าวในช่วงท้าย

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มท.จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง