“วราวุธ” นำคณะผู้บริหารทส. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

12 เม.ย. 65 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นำคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ทั่วประเทศ

สรงน้ำพระและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

นายวราวุธ กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศว่า ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับวันสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ

ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องตั้งมั่น มีวินัย ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันสร้างความตระหนัก สร้างความรับรู้ ให้กับประชาชน ในการปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงร่วมกันดูแล ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่ต่อไป

รมว.ทส. ยังได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ทั่วประเทศ ให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และครอบครัว ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เดินทางด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการต่อสู้กับปัญหา ทำงานให้กับแผ่นดินไทยและก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน