กรุงเทพมหานครฯ รองปลัด ณรงค์ แจ้ง กทม.เร่งพัฒนาคลองโอ่งอ่างให้สวยงาม เชื่อมต่อการเดินทาง ตามนโยบายเดินทางดี คาดเริ่มงาน เม.ย. แล้วเสร็จ ต.ค.67

20 มี.ค. 67 – ที่ศาลาว่าการกทม. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวความคืบหน้าการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง บริเวณสะพานระพีพัฒนภาค ว่า

ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ป้องกันตลิ่งของสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. นี้ จึงสั่งการให้สนน. เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เก็บงานในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้เรียบร้อยสมบูรณ์

จากนั้นสำนักการโยธา (สนย.) จะดำเนินการก่อสร้างทางเท้าริมคลองโอ่งอ่าง จากช่วงสะพานดำรงค์สถิตย์ถนนเจริญกรุงถึงสะพานสมมตอมรมารค ถนนบำรุงเมือง เพื่อเชื่อมต่อทางเลือกการเดินทางตามนโยบายเดินทางดี เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเดินเลียบคลองคุณภาพ ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. โดยคาดว่าจะเริ่มงานในเดือนเม.ย.นี้และจะแล้วเสร็จในเดือนต.ค.67

อย่างไรก็ตามได้ให้สนน. ประสาน สนย.ดำเนินงานอย่างบูรณาการรูปแบบการดำเนินให้สอดคล้องกัน พร้อมวางแผนการเข้าดำเนินการให้ต่อเนื่องกัน โดยกำชับให้ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้างให้สวยงาม

เพราะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอนาคต เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันให้สนน.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน