พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส‘ธรรมะกับชีวิต’

พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส‘ธรรมะกับชีวิต’ – ธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นมาก คนที่เข้าใจธรรมะเท่านั้นที่อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบเย็น เพราะชีวิตคือการเปลี่ยน แปลง ผู้รู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงย่อมอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์” เป็นคำบรรยายตอนหนึ่งของ “พระครูสุวัฒน์จันทโชติ” เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม จ.ลพบุรี ในหัวข้อธรรมกับชีวิต โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์

เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม พูดถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมว่ามีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือ 1.ได้ยินเรื่องแปลกใหม่ 2.ได้พิจารณาเรื่องเก่า 3.ได้บรรเทาข้อกังขา 4.ได้พัฒนาความคิด ซึ่งคนที่ทำตนเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว มีโอกาสจะพัฒนาด้วยตัวเองได้ง่าย เพราะมีเรื่องที่ยังไม่รู้มากมาย การได้ฟังจากมุมมองต่างๆ ก็ทำให้ได้พัฒนาความคิด และ 5.ทำให้จิตผ่องใส อย่างเช่นภิกษุบางรูปในสมัยพระพุทธกาลเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วหลุดพ้น เพราะจิตผ่องใสและเข้าใจความเป็นจริง

พระครูสุวัฒน์จันทโชติบอกว่า เมื่อปี 2527 ได้ไปฟังท่านพุทธทาสภิกขุ เทศน์ที่สวนโมกข์ หลวงพ่อท่านพูดถึงธรรมะ 4 ข้อ 4 ประการ ดังนี้ ธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมะคือกฎธรรมชาติ, ธรรมะคือหน้าที่ธรรมชาติ และธรรมะคือผลจากการทำหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจความจริง 2 อย่างก่อน ความจริงอย่างแรกเรียกว่าความจริงโดยธรรมชาติ หรือความจริงโดยสัจธรรม ซึ่งเป็นความจริงที่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกัน เช่น ความแก่ ความเจ็บ และความตาย เป็นความจริงที่ทุกๆ ชีวิตมีเสมอกันหมด จึงไม่ควรดูหมิ่นกัน เพราะทุกชีวิตถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันโดยธรรมชาติ แต่ความต่างก็คือสมมติ

พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส‘ธรรมะกับชีวิต’

พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส‘ธรรมะกับชีวิต’

พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส‘ธรรมะกับชีวิต’

พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส‘ธรรมะกับชีวิต’

ความจริงแบ่งเป็นสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ กับ “ปรมัตถสัจจะ” ความจริงที่เป็นธรรมชาติ สมมติสัจจะ คือความจริงโดยสมมติ อย่างเช่น เป็นอุบาสกอุบาสิกา เป็นตำรวจ เป็นพ่อเป็นแม่ หรือเป็นลูก ฯลฯ สมมติจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตามสมมติที่ถูกกำหนดในสังคม เป็นการสมมติเพื่อทำหน้าที่เท่านั้น “ธรรมะคือหน้าที่” ซึ่งถ้าไม่ทำตามหน้าที่จะเกิดความเสียหายได้

ส่วนธรรมะคือธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมะหมดเลย อย่างปากกาหรือสมุด แต่ก่อนเป็นวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ ชีวิตโดยแท้จริงก็เป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นด้วยเหตุว่าใจตั้งอยู่และดับไป มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกขณะโลกเปลี่ยนแปลง แม้นอนหลับอยู่แท้ๆ ก็ยังแก่ ฉะนั้นความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นกฎธรรมชาติอันหนึ่ง

กฎเหล่านี้มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เมื่อเกิดมาก็เพื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ในขณะที่มีชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าไปหาความแก่ ความเจ็บ ไม่ว่าเศรษฐี ผู้ดี ยาจก มีกฎธรรมชาติเหมือนกัน อย่างอื่นอาจไม่เสมอกันโดยสมมติ แต่กฎธรรมชาติเสมอกันเลย ดังนั้นต้องดูแลกายจิตให้ดี และทำหน้าที่ไปตามเหตุปัจจัย

ธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือหน้าที่ธรรมชาติ การทำอะไรก็แล้วแต่ ย่อมมีผล เพราะเป็นกฎความจริง กฎธรรมชาติ กฎแห่งกรรม กรรมคือการกระทำ ซึ่งการ กระทำต่างๆ จะมีผลต่อกรรม ฉะนั้นควรพยายามควบคุมการกระทำของตัวเองให้เป็นไปในแนวทางที่ดี หรือกุศลกรรม

ทำดีก็ดี ทำชั่วก็ชั่ว ไม่ใช่ให้ใครมาบอกให้ทำชั่ว หรือไม่ต้องให้คนอื่นประกาศว่าเป็นคนดี ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะมีความสุขในการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง เพราะทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว เหมือนปลูกข้าวโพดได้ข้าวโพด ปลูกข้าวฟ่างได้ข้าวฟ่าง แต่จะขายได้ราคาดีหรือเปล่าก็มีเหตุปัจจัยต่างๆ

เราทำดีก็คือดี ทำชั่วก็คือชั่ว แต่คนจะชมหรือไม่ชมมีเหตุปัจจัย อย่าไปปะปนกัน ถ้าเข้าใจการทำความดี เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ เพราะมันให้ความสุขสงบเย็นกับจิตของเรา จึงต้องควบคุมกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง”

เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม แนะนำว่า “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เมื่อตนเป็นที่พึ่งโดยมีธรรม ก่อนที่จะคืนร่างที่ยืมมาใช้ชั่วคราว ควรใช้ประโยชน์ ให้คุ้ม ด้วยการสร้างบารมีรักษาศีล ซึ่งไม่มีเงินก็สามารถทำได้ ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ ขอให้ทุกคนรีบทำ อย่าเสียโอกาสเพราะวันเวลามีน้อย ดังนั้น ก่อนตายควรจะแก่อย่างมีคุณค่า หรือถ้าจะตายก็ตายอย่างมีประโยชน์”

ผู้สนใจร่วมฟังธรรมะบรรยาย ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้ที่ ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 . โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อ่าน : เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน