หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท พระเกจิชื่อดังแห่งบางช้าง

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท – พระเกจิอาจารย์สายแม่กลองหลวงพ่อเนื่อง โกวิโทหรือพระครูโกวิทสมุทรคุณวัดจุฬามณี .บางช้าง .อัมพวา .สมุทรสงคราม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อกว่า 20 ปีก่อน

ท่านเป็นศิษย์เอกของพระเกจิชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม, หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี, หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เป็นต้น วัตถุมงคลท่านได้รับความนิยมอย่างมาก

มีนามเดิมว่า เนื่อง เถาสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 14 ..2452 ปีระกา ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 .แพรกหนามแดง .อัมพวา .สมุทรสงคราม ในช่วงวัยเยาว์ จบการศึกษาชั้นประถม 4 จากโรงเรียนวัดบางกะพ้อม เมื่อปีพ..2463

หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท

เมื่ออายุ 23 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันที่ 29 ..2475 ที่อุโบสถวัดบางกะพ้อม .อัมพวา .อัมพวา .สมุทรสงคราม มีหลวงพ่อคง ธัมมโชโต เจ้าอาวาสวัดบาง กะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงพ่อแช่ม โสฬส เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ปล้อง วัดบาง กะพ้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อปี 2479 ขณะเดียวกันก็มีความเชี่ยวชาญในทางวิปัสสนาและพุทธาคมเป็นอย่างมาก เพราะได้อาจารย์ดีเป็นเบื้องต้น ตั้งแต่อุปสมบท ประกอบกับความตั้งใจมั่นในการศึกษา และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โดยศึกษาจากหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังของ .สมุทรสงคราม เจ้าของเหรียญ 1 ใน 5 ชุดเบญจภาคีเหรียญยอดนิยมของวงการพระเครื่องเมืองไทย

นอกจากนี้ ยังได้เรียนสรรพวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อแช่ม เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี และหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ผู้สร้างตำนานตะกรุดลูกอมอันลือลั่น

เป็นพระเถราจารย์ที่ชาวสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงให้ความศรัทธาเลื่อมใส อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำงานพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดจุฬามณีและชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด

ลำดับสมณศักดิ์ เมื่อปีพ..2476 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูโกวิทสมุทรคุณ

เมื่อปีพ..2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาคันถธุระ ในราชทินนามเดิม

วัดจุฬามณีเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 2172-2190 ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง เดิมชื่อวัดแม่เจ้าทิพย์ เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ฝ่ายราชนิกูล (ตระกูลบางช้าง) เดิมกุฏิและอุโบสถล้วนสร้างจากไม้สัก ซึ่งย่อมผุพังไปตามกาล

แต่ก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพคงทนแข็งแรงและมีความสวยงาม ยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถของหลวงพ่อเนื่องอย่างแท้จริง

ดูแลบูรณปฏิสังขรณ์วัดจุฬามณี จนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะอุโบสถจัตุรมุข หินอ่อน 3 ชั้น กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 10 เมตร มูลค่าการก่อสร้างนับสิบล้านบาท วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2511 โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) เสด็จทรงประกอบพิธี

มีเรื่องเล่าขานกันมาว่า หลวงพ่อเนื่องเคยต้องอธิกรณ์ โดนตั้งกรรมการสอบสวนถอดสมณศักดิ์ เนื่องจากมีชื่อเสียงเรื่อง การใบ้หวย ชาวบ้านหลั่งไหลขอเลขเด็ดไม่ขาดสาย

จนมีพระเถระรูปหนึ่งท้าทายท่านว่าคุณเนื่อง ถ้าคุณแน่จริงเห็นเลขจริงให้มาพิสูจน์สักสองตัวได้ไหมหลวงพ่อเนื่องตอบกลับไปว่าพระเดชพระคุณจะให้สัจจะกับเกล้ากระผมได้ไหมว่าจะไม่เอาไปแทง ถ้าให้สัจจะเกล้ากระผมก็จะให้เลข เพื่อพิสูจน์ว่าเกล้ากระผมเห็นจริงหรือไม่จริง

หลังจากท่านเจ้าคุณให้สัจจะ ท่านก็ได้เขียนตัวเลขรางวัลที่ 1 ใส่กระดาษแล้วก็ได้ขอให้ท่านเจ้าคุณท่านเก็บไว้ในตู้เซฟ ครั้นประกาศผลก็ให้เปิดกระดาษนั้นคลี่ดู ปรากฏว่าตัวเลขที่ท่านเขียนไว้ในกระดาษตรงกับรางวัลที่ 1 ของกองสลากไม่ผิดเพี้ยน

เมื่อต้นปีพ..2530 หลวงพ่อเนื่องเริ่มมีอาการอาพาธ จนมีอาการทรุดหนัก เช้าเวลา 06.20 . วันที่ 27 ..2530 จึงละสังขาร ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สิริอายุ 78 ปี พรรษา 56

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน