พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม : อริยะโลกที่ 6

11 ส.ค. 2562 - 00:00 น.

พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม : อริยะโลกที่ 6

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม : อริยะโลกที่ 6 – “พระราชสุเมธี” หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า “หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ” เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ ชาวเมืองเลยให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง

พระราชสุเมธี

ปัจจุบัน สิริอายุ 79 ปี พรรษา 58

มีนามเดิมว่า เหลี่ยม ไกรชุมพล เกิดเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2483 ที่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

ต่อมา หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นกิตติกร

ในช่วงวัยเยาว์ จบการศึกษาระดับประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านทรายขาว อ.วังสะพุง บ้านเกิด

ครั้นเมื่ออายุ 14 ปี เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดจันทรังสี บ้านฟากเลย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี พระครูอดิสัยคุณาธาร (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์

มุ่งมั่นในการศึกษาพระปริยัติธรรม ไปอยู่กับ หลวงปู่หลุย จันทสาโร ที่วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง หลังจากออกพรรษา ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับ หลวงปู่คำดี ปภาโส ที่วัดถ้ำผาปู่ อ.เมืองเลย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าโคกมน อ.วังสะพุง และหลวงปู่หลุย ไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ พ.ศ.2500 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

อายุครบ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูปลัดสิงห์ เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ และ พระครูปลัดเฟื่อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สอบได้นักธรรมชั้นเอก ที่สนามสอบจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูกิตติสารวิสุทธิ์ พ.ศ.2522 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


พ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิสุทธิสารสุธี

พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุเมธี

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยยังเป็นพระภิกษุหนุ่ม ท่านมีความสามารถด้านการแสดงธรรมเทศนา ท่านมักจะใช้ภาษาที่ง่าย สามารถสื่อให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบหลักธรรมเชิงบุคลาธิษฐาน

ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมได้รับการสั่งสมมา จากการได้รับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ชื่อดังหลายรูป ล้วนแล้วแต่เป็นพระเถระที่เคร่งพระวินัย มีชื่อเสียงรู้จักกันดี

มีอุบายอันแยบคายในการใช้วัตรปฏิบัติส่วนตัว เป็นเครื่องมือสำหรับการอบรมสั่งสอน ออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร

พระราชสุเมธี ชมชอบงานด้านฝีมือ เช่น การเขียนแบบแปลน วาดภาพ ชอบอ่านและเขียนงานทางด้านศิลปะ นอกจากนี้ พระราชสุเมธี ยังเป็นพระทั้งสายปฏิบัติและพัฒนา ทางสายปฏิบัติ เห็นได้จากที่ท่านติดตามพระอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติ ไปตามสถานที่ต่างๆ

ในช่วงที่จำพรรษาอยู่ที่วัดโศการาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นครูสอนนักธรรม เนื่องจากผ่านการอบรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยสงฆ์ หลังจากที่ท่านกลับมาจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ศรีจันทร์ ที่วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย ท่านได้ขออนุญาตหลวงปู่ ปรับปรุงการศึกษาแผนกธรรม-บาลี ด้วยการเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นที่วัดศรีสุทธาวาส

อีกทั้งยังได้ขออนุญาตจากหลวงปู่ศรีจันทร์ เปิดโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ที่วัดศรีสุทธาวาส และแยกห้องเรียนไปเปิดที่วัดจันทรังสี อ.วังสะพุง อีกแห่ง และเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นที่วัดศรีสุทธาวาส ไปพัฒนาวัดภูตูมวนารามที่บ้านทรายขาว อ.วังสะพุง ซึ่งเป็นบ้านเกิด

ในปี พ.ศ.2536 คณะสงฆ์ในจังหวัดเลย มีมติให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยแยกจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตอีสาน มาเปิดสอนที่วัดศรีสุทธาวาส และดำเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตศรีล้านช้าง จนประสบผลสำเร็จ

การให้โอกาสทางการศึกษา เป็นปณิธานที่พระราชสุเมธี มีความคิดอยู่เสมอ ว่า หากมีโอกาสจะให้การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ทัดเทียมกันในสังคม การพัฒนาคนต้องเจาะจงด้านการศึกษา เพราะเมื่อได้รับการศึกษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว จะสามารถพัฒนาตนเอง รวมทั้งประเทศชาติสืบไป

เป็นปณิธานที่กล่าวปรารภไว้อยู่เสมอ

อ่าน : พระธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม : อริยะโลกที่ 6
ข่าวที่เกี่ยวข้อง