Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 8 ส.ค. 2563

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

11 ม.ค. 2563 - 11:38 น.

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม

ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะ ภายใต้ชื่อ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” พร้อมหมุดหมายเป็นที่แรกที่จังหวัดลพบุรี

เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่มั่น เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปีพ.ศ.2563-2564 และเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล โดยถือเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

หลวงปู่มั่นคือหนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม เป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ มักน้อย แสวงหาความวิเวก และตั้งมั่นอยู่บนความเพียรตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา-อุปสมบท จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการโครงการ เปิดเผยว่า ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งในการเปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะ พร้อมเปิดตัวโครงการที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรก ภายใต้ชื่อ โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่นอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ยังเป็นการเล่าขานเรื่องราว ซึ่งถือเป็นข้อมูลเฉพาะในท้องถิ่น เป็นเกร็ดความรู้ ที่ผู้รู้ในชุมชนจะถ่ายทอดให้กับผู้มาเยือน หรือนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบ

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

ตามประวัติขององค์หลวงปู่มั่นเดินทางจาริกเพื่อบำเพ็ญเพียรและธุดงค์หาความสงบในการปฏิบัติธรรม เจริญสติ ในสถานที่ต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นวัดในเมือง ชนบท ป่าเขา และถ้ำสูง หลายจังหวัดในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว และนิมิตอันน่าอัศจรรย์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ที่มีคุณค่ายิ่งแก่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ระยะที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 4 จุด ได้แก่ ภาคกลาง จ.ลพบุรี (วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร และวัดทุ่งสิงห์โต), กรุงเทพฯ (วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร), ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (วัดถ้ำเชียงดาว วัดป่าดาราภิรมย์ วัดเจดีย์หลวง), อีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี (อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น บ้านคำบง และถ้ำภูหล่น สถานที่ปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน), อีสานตอนบน จ.สกลนคร (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง และวัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ), จ.นครพนม (วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม วัดพระธาตุพนม และวัดเกาะแก้ว อ.ธาตุพนม)

ในแต่ละพื้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของหลวงปู่มั่น คำสอน และแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติต่อมา

พิธีเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา ที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นได้มาสนทนาธรรมกับพระครูอุบาลีที่บริเวณถ้ำภัทราวุโธ เมื่อปีพ.ศ.2455 หลังจากพระครูอุบาลีได้สมโภชพระประธานที่ศาลาการเปรียญที่วัดบรมนิวาสแล้วได้ไปพักที่ถ้ำภัทราวุโธ เห็นเป็นสถานที่สำราญดีจึงเลือกมาปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำแห่งนี้

สถานที่สำคัญดังกล่าวอยู่ในเขตชุมชนเขาพระงาม ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เมื่อเดินทางมาตามรอยศรัทธาหลวงปู่มั่นที่ จ.ลพบุรี อีกหลายจุดด้วยกัน สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดลพบุรี มีกิจกรรมมากมายให้ท่านสามารถเลือกตามความสนใจ

เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนอกจากเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่มั่น ยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก

ติดตามรายละเอียด โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยหลวงปู่มั่น ที่ www.luangpumun-cbt.org

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เส้นทางศรัทธา-ท่องเที่ยวธรรม ตามรอย‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง