คอลัมน์ ข่าวสดพระเครื่อง : ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์ เพิ่มรายได้ภูผาม่าน-หลังวิกฤตโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์ – จากนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง ‘บวร’ (บ้าน-วัด-โรงเรียน)

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของหน่วยงานกลาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ส่งผลต่อระบบทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาเครือข่ายวัฒนธรรมการมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดจัดตั้งโรงทาน และการร่วมตั้งตู้ ปันสุข รวมไปถึงการทำความเข้าใจข่าวสารรัฐบาล, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข ไปยังชุมชนคุณธรรมฯ 22,000 ชุมชน การสร้าง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ล่าสุด กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมฯ นำร่องจังหวัดละ 1 แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย ยกตัวอย่างที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เก็บเรื่องราวดีๆ มาเล่าว่า อำเภอภูผาม่านเป็นอำเภอชายแดนสุดเขตจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมือง 109 กิโลเมตร ด้วยภูมิประเทศมีเทือกเขาหินปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทิ้งตัวลงมามองไกลๆ คล้ายผ้าม่าน จึงได้ชื่อว่า “ภูผาม่าน” เป็นดินแดนอารยธรรมที่หลากหลายทรงคุณค่าและน่าสัมผัส

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

“เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดเฉลียงทอง เป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม ขุนเขา มีถ้ำน้ำผุด น้ำตกมากมาย มีภาษาพูดประจำถิ่น คือภาษาไทภูผาม่าน (ภาษาลาวเถิง) แต่งกายเป็นเอกลักษณ์ด้วยชุดไทภู

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อสีดอกหมาก นุ่งผ้าซิ่นควบ สีหมากสุก เสื้อสีดอกหมาก ส่วนผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่งซึ่งชาวบ้านจะทอใช้เองและเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน อาหาร พื้นถิ่น ที่ขึ้นชื่อคือ คั่วเนื้อ คั่วปลา มีเฮือน ไทภู บ้านโบราณอายุกว่าร้อยปีทำเป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวพักอาศัยที่นี่ ยังมีรุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นเฉลียงทอง มีอายุกว่า 300 ปีที่หาชมได้ยาก

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ชาวบ้านช่วยกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทุกๆ วันพระร่วมกันตักบาตรเช้าที่สะพานบุญผลา เขตติดต่อระหว่างขอนแก่นและชัยภูมิ มีงานตรุษไทยภูผาม่านที่แสดงออกถึงความรักใคร่สามัคคี กตัญญูต่อบรรพบุรุษอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี” วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าว

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

ขับเคลื่อนพลังบวรออนทัวร์

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้คนในชุมชนไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการลักขโมย ลด ละ เลิกอบายมุข ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง รวมทั้งมีการตั้งกลุ่มจิตอาสาทำความดี รวมกลุ่มอาชีพนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์ เป็นสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand : CPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่พัก โฮมสเตย์ สร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

ปัจจุบันพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ชาวชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ณ ภูผาม่าน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน