“พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ปทุมรังษี” พระกริ่งแห่งวัดบวรนิเวศ เป็นพระกริ่งอีกรุ่นหนึ่ง ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

พระกริ่ง ต้นตำรับพระกริ่งอันลือชื่อของไทย สำหรับการสร้างพระกริ่งของวัดบวรฯ นั้น มักจัดสร้างในโอกาสสำคัญๆ โดยจัดสร้างตามแบบโบราณตามกรรมวิธีดั้งเดิมทุกประการ ส่งให้พระกริ่งของวัดบวรฯ ไม่ว่ารุ่นไหน ล้วนทรงด้วยพุทธคุณล้ำเลิศและเป็นที่นิยมแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมทั้งสิ้น

และครั้งนี้ปี 2566 ต้องจารึกในประวัติศาสตร์การสร่งพระกริ่งของวัดบวรนิเวศฯ ก็คือ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “ปทุมรังสี” ซึ่งจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสมทบทุนการศึกษาของร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เป็นสถานศึกษาเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของการศึกษาไทย มี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2564 เฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.7) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปปัจจุบัน เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ปัจจุบันมี นายเขษมชาติ อารีมิตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์”ปทุมรังสี” รุ่นนี้ มีความงดงามเป็นเลิศแล้ว ยังมีความศักด์สิทธิ์และอนุภาพสูงส่ง ผู้ใดมีไว้บูชาจะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน

ในการจัดสร้างครั้งนี้ได้อัญเชิญชนวนมวลสารเนื้อนวโลหะเต็มสูตร ตามแบบฉบับวัดบวรนิเวศฯ ที่ใช้ในการหล่อ เช่น ชนวนวัดบวรนิเวศน์พระกริ่งโสฬสมงคล,ชนวนพระกริ่งบวรรังสี,ชนวนพระกริ่งปวเรศ2530,ชนวนพระกริ่งพรหมมุนี2534,ชนวนพระกริ่ง80พรรษา ,ชนวนพระกริ่งญาณรังสี และแผ่นมวลสารมงคล อีกมากมาย อาทิ

1. แผ่นจาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ‘ทรงประทาน’
2. แผ่นจาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัด ชนะสงคราม
3. แผ่นจาร หลวงปู่ทิม วัดพระขาวจ.อยุธยา
4. แผ่นจาร หลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วงจ.ราชบุรี
5. แผ่นจาร หลวงพ่ออัน วัดตาลกง จ.เพชรบุรี

6.แผ่นจาร หลวงพ่อม่วง วัดยางงาม จ.ราชบุรี
7.แผ่นจาร หลวงพ่อนน วัดเหนือวน จ.ราชบุรี
8.แผ่นจาร หลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ จ.ราชบุรี
9. แผ่นจาร หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม
10. แผ่นจาร หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

11. แผ่นจาร หลวงพ่ออับ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
12. แผ่นจาร หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
13.แผ่นจาร หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา
14.แผ่นจาร หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา
15. แผ่นจาร หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี

16.ชนวนพระ หลวงพ่อทองเบิ้ม วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.ชนวนพระหลวงพ่อพาน วัดโป่งกระสัง จ.ประจวบคีรีขันธ์
18.ชนวนพระหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
19.แผ่นจาร พระอาจารย์หนุ่ม วัดศรีษะเกษ จ.สุพรรณบุรี
20.แผ่นจาร หลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี

21 .แผ่นจาร หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม จ.สมุทรสงคราม
22.แผ่นจาร หลวงพ่อนิช วัดกำแพงแลง จ.เพชรบุรี
23.แผ่นจาร หลวงพ่อเสียน วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
24.แผ่นจาร หลวงพ่อแลวัดพระทรง จ.เพชรบุรี
25.แผ่นจาร หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี

26 แผ่นจาร หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
27 แผ่นจาร พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
28 แผ่นจาร หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

29. แผ่นจาร หลวงพ่อติ๋ว วัดมณีชลขันธ์ จ. ลพบุรี
30 แผ่นจาร และชนวน พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด
31ชนวนพระบูชา ภปร. 2508

32.แผ่นจารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามทรงประทานเป็นชนวนพระกริ่งจอมสุรินทร์66

33.ชนวนพระหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ทุกรุ่นที่หลอมเป็นชนวนพระกริ่งจอมสุริทร์66
34.ชนวนนวะโลหะมอบโดย อ.ลักษณ์ ราชสีห์

35.ชนวนกริ่งหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และชนวนพระกริ่งสมเด็จพระสังฆราชเเพ ตกทอดถึงเจ้าคุณศรีประหยัด และชนวนเก่าอีกหลายเกจิมอบโดยนายช่างสมร รัชชนะธรรม

โดยจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ที่ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวิหาร เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2566 มีพระเกจิคณาจารย์เรืองเวทย์ เช่น พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศกรุงเทพฯ,พระเทพวชิรญาณโสภณ วัดเขาศาลาอตุฐานะจาโร จ.สุรินทร์ ,พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดพระดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม,พระครูวิมลธรรมาภิรม วัดเที่ยงพิมลมุข จ.ฉะเชิงเทรา,พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนารรามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ,

พระคูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว)วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี,พระครูสรพาจน์โฆสิต (หลวงพ่อหนุ่ม) วัดศรีษะเกษ จ.สุพรรณบุรี, พระครูสุทธิสารโสภิต (หลวงพ่อต๋อง) วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี,พระครูสาธรรมนิเทศ (หลวงพ่อทิน) วัดชายนา จ.เพชรบุรี,พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อคำนวณ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงครราม,พระครูรัตนสิกขการ วัดพุทโกษีย์ (ในเตา) จ.ตรัง,

พระครูวิมลญาณรังสีวิเทศ วิ (พะอาจารย์อ้วน) วัดอาวุธฯ กรุงเทพฯ,พระปลัดอนุสรณ์ ปภัสโร (พระอาจารย์ต้อม)วัดท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด,พระครูธรรมธรอดิเรก อนุตฺโร (พระอาจารย์เรก) วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี โดยมี พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศกรุงเทพฯ จุดเทียนชัย และ มีภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) วัดพระดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงครามดับเทียนชัย

ขณะนี้เปิดให้บูชาเนื้อนวะโลหะจำนวน500ชุดทำบุญชุดละ1,500 บาท รายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียน.วัดบวรนิเวศฯ. โทร 0891043367 022820025 ต่อ 101 ประชาสัมพันธ์ 089-1590224

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน