คอลัมน์ ชกไม่มีมุม : ซื้อเก้าอี้-โต๊ะ-แอร์-ปืน

คอลัมน์ ชกไม่มีมุม

วงค์ ตาวัน

เพราะแกนนำกปปส.โหมประโคมเหลือเกินเรื่องการซื้อขายเก้าอี้ในวงการสีกากี เพื่อหวังมีบทบาทร่วมอยู่ในขบวนในห้วงกระแสการปฏิรูปตำรวจ แต่ก็เป็นการพูดแบบกำปั้นทุบดิน พูดกันไปเรื่อย พูดกันลอยๆ ซึ่งใครก็พูดได้

ขณะที่ชาวตำรวจเอง ฟังแล้วก็ขบขัน

ที่ว่าขบขันก็เพราะในความเป็นจริงของชีวิตตำรวจนั้น

ไม่ใช่แค่ซื้อเก้าอี้!!

แต่โต๊ะก็ต้องซื้อ แอร์ติดห้องก็ต้องซื้อ บางคนชอบปูพรมพื้นห้อง ก็ต้องซื้ออีก

แม้แต่ปืนประจำกายตำรวจนั้น ซื้อเองทั้งสิ้น!

นี่คือเรื่องซื้อขายที่เป็นจริงของชีวิตตำรวจ

ซื้อเก้าอี้ทำงาน ซื้อโต๊ะทำงาน ซื้อแอร์ห้องทำงาน ซื้อกระทั่งปืนทำงาน

นี่แหละที่รัฐบาลต้องช่วยแก้ไขเป็นการด่วน

ในวาระปฏิรูป คณะกรรมการชุด พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ต้องใส่ใจข้อเท็จจริง ในเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลให้กับตำรวจอย่างมาก

ตำรวจไม่เคยได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ

ปฏิรูปคราวนี้ ต้องพูดกันเรื่องการเพิ่มงบประมาณให้องค์กรสีกากี จะได้ไม่ต้องให้ตำรวจต้องไปซื้อเก้าอี้ โต๊ะ แอร์ และปืนกันเอาเอง!

รัฐต้องจัดเพิ่มเติมงบฯ ส่วนนี้ให้ได้แล้ว

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ไปจนถึงเพื่อแก้ปัญหาตำรวจออกนอกลู่นอกทาง

เหมือนกับที่ประเทศนี้ ได้จัดสรรงบประมาณและจัดเงินเดือนให้ข้าราชการในบางหน่วยงานอย่างเต็มที่

เพื่อให้ข้าราชการหน่วยงานนั้น มีเกียรติมีศักดิ์ศรี อยู่ได้อย่างปกติสุขด้วยเงินเดือน

ส่งผลให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่สนใจเงินวิ่งเต้น!

หน่วยงานตำรวจก็ควรได้รับการยกระดับงบประมาณและเงินเดือนอย่างขนานใหญ่

เพื่อจะได้เลิกรีดไถ

จะได้เลิกหรี่ตาให้กิจการผิดกฎหมายบางอย่างเปิดได้ในพื้นที่ เพื่อจะไว้เป็นแหล่งเงินสำหรับทำงานในช่วงมีคดีเร่งด่วน

ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ จะยกระดับตำรวจให้เป็นหน่วยงานด้านยุติธรรมที่สังคมหวังพึ่งพิงได้

ถ้าตำรวจไม่ต้องซื้อเก้าอี้ ซื้อโต๊ะ ซื้อแอร์ ซื้อพรม ซื้อปืน

เตารีดคันไถก็จะหมดไป!

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : วางผังอีอีซี
บทความถัดไปคอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม : ถ้าไม่มี ม.44