ป.ป.ส.พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็น‘พืชเศรษฐกิจ’

ป.ป.ส.พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็น‘พืชเศรษฐกิจ’

...พาทัวร์ไร่กัญชง

รับปลดล็อกยาเสพติด

ดันเป็นพืชเศรษฐกิจ

คอลัมน์ สดจากสนามข่าว 

...พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็นพืชเศรษฐกิจ’ – สอดรับกับข่าวว่า คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมเสนอแก้กฎหมาย เพื่อปลดล็อกกัญชงหรือแฮมพ์พืชตระกูลเดียวกับกัญชา ออกจาก ยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (...) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ศึกษาคุณประโยชน์ของพืชกัญชงมานาน รวมทั้งมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ก็ขานรับในทันที

ป.ป.ส.พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็น‘พืชเศรษฐกิจ’
แปลงทดลองปลูกกัญชง ที่สถานีเกษตรหลวง ปางดะ

ล่าสุด นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการป... นำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชง ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 15 แห่งทั่วประเทศที่ภาครัฐอนุญาตให้ปลูกกัญชงได้ ในเนื้อที่ 3 ไร่ พร้อมทั้งมีการวิจัยศึกษาต้นกัญชงแบบครบวงจร

ดร.สริตา ปิ่นมณี นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) อธิบายว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids : CBD) ให้มีค่าสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ ขณะเดียวกันภายในกัญชง ก็มีสาร THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเหมือนกับกัญชา แต่มีอัตราส่วนน้อยกว่าเพียงร้อยละ 1

ป.ป.ส.พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็น‘พืชเศรษฐกิจ’
เส้นใยกัญชง

ในปัจจุบันทีมวิจัยได้รวบรวมกัญชงสายพันธุ์ไทยได้กว่า 20 สายพันธุ์ หากนำมาสกัดเพื่อจะใช้ ยังถือว่าผลิตได้น้อย ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาวิจัยขยายสายพันธุ์ของกัญชง รวมถึงนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากยุโรป สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อนำมาพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ และนำไปใช้ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพด้วย

ขณะที่นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป... กล่าวว่า ปัจจุบันการปลูกกัญชงและกัญชายังผิดกฎหมายอยู่เพราะมีสาร THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นส่วนประกอบ แต่กัญชงเปิดโอกาสให้สามารถปลูกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและเป็นพืชเศรษฐกิจ

หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมาย ว่าจะผลักดันแก้ไขเพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องต่อไป นอกจากจะพัฒนาใช้ในทางการแพทย์แล้ว กัญชงยังสามารถใช้ทำอย่างอื่นได้อีกมากมาย เช่น เส้นใย ทำเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, แกน ทำวัสดุก่อสร้างคอนกรีต เพราะช่วยรับแรงดี น้ำหนักเบา ทนความร้อนได้, เมล็ด สกัดน้ำมันโอเมก้า 3 เปรียบเท่าน้ำมันปลาจากทะเลลึกได้

ป.ป.ส.พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็น‘พืชเศรษฐกิจ’
ชาวบ้านกำลังนำใยกัญชงมาแปรรูป

นายเกษม ถนอมวรกุล อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เล่าว่า แม้กัญชงจะปลูกง่าย โตไว แต่ที่ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากกว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของใช้แต่ละอย่างได้ ต้องใช้เวลานานนับปีและผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน เริ่มจากลอกเปลือกนำเส้นใยกัญชงออกมา เพื่อตำเส้นใยให้นุ่ม จากนั้นนำมาต่อเส้น ปั่นให้เป็นเกลียว และนำมาต้มกับขี้เถ้า ซักและนำไปกรอเป็นด้าย สามารถนำไปทอผ้าเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีความเชื่อว่า ก่อนตายทุกคนจะต้องมีสิ่งของที่ทำจากเส้นใยกัญชงติดตัวไป จะได้นำพาไปเจอบรรพบุรุษ

นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการป... กล่าวว่า ป...ส่งเสริมให้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสามารถปลูกได้เอง ซึ่งก่อนหน้านี้ภาครัฐทดลองให้ปลูกได้ตั้งแต่ปี 2560-2563 ขณะเดียวกันตอนนี้ป...เตรียมร่างระเบียบเพื่อควบคุมการปลูกและเก็บเกี่ยวของชาวบ้านให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด คือ 120 วัน ค่า THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และนำไปให้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้โดยการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชง ระหว่างต้นกัญชงเพื่อนำมาลอกเป็นเส้นใยและเมล็ดพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จะแยกส่วนกัน

ป.ป.ส.พาทัวร์ไร่กัญชงรับปลดล็อกยาเสพติดดันเป็น‘พืชเศรษฐกิจ’
นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส.มอบของให้กับชาวบ้าน

จากนั้นนายวิชัยนำคณะเดินทางมาที่ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ภายในกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ สถานบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดระยะยาว โดยผู้ติดยาเสพติดจะต้องเข้ารับการบำบัด 120 วัน หรือ 4 เดือน และรับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น

โดยที่สถานบำบัดแห่งนี้ เปิดตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดแล้ว 1,297 ราย มีผู้ป่วยตั้งแต่อายุ 13-70 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยรุ่น นอกจากจะบำบัดผู้เสพยาแล้ว ที่นี่ยังมีการสอนวิชาชีพให้กับผู้ป่วย เช่น การนวดแผนไทย ทำขนม ปักลายลงเสื้อผ้า

ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรายหนึ่ง เปิดเผยว่า เมื่อ 2 ปีก่อน มีปัญหาเรื่องครอบครัว ทำให้จิตใจอ่อนแอ เพื่อนได้ชวนให้ลองเล่นยาเสพติดจนติด ตอนแรกกลัว แต่เมื่อเข้ามาแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ฝึกให้ทำหลายๆ อย่าง ที่สำคัญฝึกให้มีความอดทนและมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต ช่วงแรกที่รับการบำบัด ทรมานมาก แต่เป็นวิธีเดียวที่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้ตนเองอยากกลับไปเป็นปกติและกลับไปเรียน ซึ่งเมื่อออกไปแล้ว ไม่รู้สึกกลัวหรืออาย เพราะผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตมาแล้ว

ทางด้านนายวิชัยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะนำหลักธรรมะเข้ามาสอน ฝึกความเป็นระเบียบ และยังส่งเสริมให้ฝึกอาชีพ เมื่อสุขภาพดี จิตใจดี ผู้ป่วยจะเปลี่ยนทัศนคติ ไม่กลับไปเสพยาอีก เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ติดยาเสพติด ลด ละ และเลิกให้ได้ นับเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ ของ ทางป...

อดิศร จิตตเสวี เรื่อง/ภาพ

บทความก่อนหน้านี้ระเบิด กทม. : ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุระเบิดที่ร้าน Miniso ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
บทความถัดไปกระจุก-กระจาย