ชลำ อรรถธรรม น.ร.แต่งไปรเวต : ข่าวทะลุคน

ชลำ อรรถธรรม น.ร.แต่งไปรเวต : ข่าวทะลุคน

ชลำ อรรถธรรม น.ร.แต่งไปรเวต : ข่าวทะลุคน

ชลำ อรรถธรรม น.ร.แต่งไปรเวต : ข่าวทะลุคน – หนังสือแจ้งให้ทบทวนส่งทันทีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรณีให้นักเรียนมัธยมเลือกใส่เครื่องแต่งกายไปรเวตสัปดาห์ละ 1 วัน ระบุจาก ชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ สช.

ถึงแม้โรงเรียนชี้แจงว่าเป็นการทดลองทำวิจัย แต่ สช.ห่วงใยเรื่องความมีระเบียบ วินัย เรียบร้อย ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การดูแลเด็กของครู บริบทของสังคมไทย และปัญหาสังคม

เกิด 6 มี.ค. 2502

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา และการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อดีตครู และศึกษาธิการอำเภอ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนเป็นผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2561 เป็นรองเลขาธิการ สช.

ส.ค.ปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษก ศธ. ต.ค.61 เป็นเลขาธิการ สช.

ชี้ว่าโรงเรียนจะต้องหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจ้งผลมายังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

อ้างการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชนยังมีระเบียบ ศธ. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 กำกับไว้อยู่

อ่านข่าวทะลุคนเรื่องอื่นๆ

บทความก่อนหน้านี้บอย-เจี๊ยบ ร่ำไห้ ฝ่ามรสุมครั้งใหญ่ชีวิต ใช้หนี้เกือบ 50 ล้าน ค่าไฟยังไม่มีเงินจ่าย(คลิป)
บทความถัดไปวิสามัญฯ หนุ่มจับ 2 ขวบ เป็นตัวประกัน ใช้มีดปาดคอเลือดโชก (มีคลิป)