ผู้ลี้ภัย : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย...น้าชาติ ประชาชื่น

9 มิ.ย. 2563 - 11:13 น.

ผู้ลี้ภัย : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย…น้าชาติ ประชาชื่น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้ลี้ภัย – ผู้ลี้ภัยคือใคร

จิตดี

ตอบ จิตดี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์-UNHCR) ระบุว่า อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ให้คำนิยาม และความหมายของสถานภาพผู้ลี้ภัย (refugee) ว่า

ผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่จำเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือ ได้รับการคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติสมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง

ผู้ลี้ภัย : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย...น้าชาติ ประชาชื่น

ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ บ้านเรือน และครอบครัว


ผู้ลี้ภัยแตกต่างจากแรงงานต่างด้าว เพราะแรงงานต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศของตนโดยสมัครใจเพื่อหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้ลี้ภัยไม่อาจพึ่งพาความคุ้มครองจากรัฐบาลของตนเอง พวกเขาถูกบังคับให้หนีจากประเทศของตนเอง จึงจำเป็นที่ประชาคมนานาชาติต้องให้ความช่วยเหลือและให้ความคุ้มครอง

ทั้งนี้ บางครั้งอาจเรียกผู้ลี้ภัยว่า ผู้ขอที่ลี้ภัย (asylum seeker) จนกว่าจะได้รับการยอมรับสถานภาพของผู้ลี้ภัย

แอมเนสตี้ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ระบุว่า ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับไปยังบ้านเกิดได้เพราะหวาดหวั่นต่อภยันตราย โดยที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ มนุษย์ทุกคน

มีสิทธิที่จะที่ลี้ภัยไปยังประเทศอื่นให้รอดพ้นจากการประหัตประหารที่เกิดขึ้นในประเทศที่ตนเป็นพลเมืองอยู่ได้ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติปี 2494 และพิธีสารเลือกรับว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย (Optional Protocol Relating to the Status of Refugee)

ปี 2510 ได้ระบุสิทธิของผู้ลี้ภัยหลายประการ ซึ่งรัฐผู้เป็นภาคีในอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามให้ผู้ลี้ภัยเข้าถึงสิทธิเหล่านั้น

ผู้ลี้ภัย : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย...น้าชาติ ประชาชื่น

หากประเทศที่ให้การพักพิงลี้ภัยมีกฎหมายภายในเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเป็นการเฉพาะ ผู้ลี้ภัยต้องได้รับสิทธิและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องนั้นๆ หากประเทศที่ให้การพักพิงไม่มีกฎหมายภายในกำหนดไว้ ประเทศนั้นๆ ต้องปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรม

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันผู้ลี้ภัยโลก” (World Refugee Day) เพื่อระลึกถึงความเข้มแข็งและความพยายามของผู้ลี้ภัย

โดย nachart@yahoo.com

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผู้ลี้ภัย : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย...น้าชาติ ประชาชื่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง