เมื่อไหร่จะใช้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน : ทิ้งหมัดเข้ามุม

เมื่อไหร่จะใช้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน : ทิ้งหมัดเข้ามุม

เมื่อไหร่จะใช้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน : ทิ้งหมัดเข้ามุม

เมื่อไหร่จะใช้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน – ถึงเวลาแล้วที่ต้องเป็นงานของตำรวจเข้าไป จัดการสอบสวนสืบสวนให้ได้ความชัดเจนว่าตรงหรือแย้งกับข้อมูลที่ฝ่ายความ มั่นคงแห่งชาติมีไว้ หรือมีมากกว่าน้อยกว่า ส่วนไหนไม่มีหรือมีไม่ครบ

ผู้ก่อการร้าย (ต้องเรียกอย่างนั้น) ในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้จึงลักลอบบุกเข้าทำร้าย เจ้าหน้าที่ของรัฐและพระสงฆ์องค์เจ้าเนืองๆ

เพราะงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจเป็นงานประเภทมาจากเหตุนำไปสู่ผล หรือนำจากผลสืบสาวไปสู่ต้นเหตุมานักต่อนักแล้ว

วันนี้ตำรวจน่าจะมีข้อมูล “คนร้าย” หลายประเภทเก็บเพื่อ “พิสูจน์” หลักฐานในทุกเหตุที่เกิดขึ้น

หากยังไม่พบหลักฐาน โดยเฉพาะ “DNA” หรือลายนิ้วมือ ยังพิสูจน์หลักฐานต่อไปถึง “หลักฐาน” ที่อยู่ในบริเวณนั้น แม้แต่เศษดิน อาหารที่คนร้ายรับประทานเข้าไปภายในกี่ชั่วโมง

ขณะนี้การพิสูจน์หลักฐานทั้งทางนิติเวชและ นิติวิทยาศาสตร์นำมาใช้ร่วมกัน จนเป็นเหตุให้ตำรวจเดินหน้าถึงตัวผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดและผู้ร่วมกระทำความผิดมา นักต่อนักแล้ว

เหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น่าจะแตกต่างไปมากนัก

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้เลือกตั้งครั้งแรกของไทย : รู้ไปโม้ด
บทความถัดไปฟอกอากาศพกพา : เจ๊าะแจ๊ะ