สร้างปัจจุบันใหม่ดีกว่า พี่น้อง

ทิ้งหมัดเข้ามุม

สร้างปัจจุบันใหม่ดีกว่า พี่น้อง

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

พี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จับจ้องการถ่ายทอด นำเสนองบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 ให้ดีนะครับ ว่าปี 2563 จะได้รับงบประมาณดูแลพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเงินเท่าใด

มากหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ทางที่ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นใคร พรรคใด โปรดรักษาประโยชน์ของพี่น้องเจ้าของเสียงที่เลือกท่านเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรด้วย

หากเป็นไปได้โปรดกรุณาพิจารณาว่า การใช้จ่ายงบประมาณป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายเพื่อให้ความสงบสันติสุขกลับมาสู่พี่น้องประชาชนเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด

เพราะห้วงเวลาที่ผ่านมากว่าสิบปี สูญเสียทั้งเงิน อาวุธยุทโธปกรณ์ และชีวิตผู้คนไปแล้วเท่าใด

ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจแก้ไขเยียวยาให้กลับไปดังเดิมไม่ได้ แต่หากจะแก้ไขเยียวยาให้พี่น้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในปัจจุบัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี น่าจะไม่เหลือบ่ากว่าแรง

ร่วมกันสร้างประการหลังให้เกิดขึ้นในเร็ววันไม่ดีกว่าหรือพี่น้อง

โดย จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้กู้ระทึก! ระเบิดโผล่ ริมรั้วบ้าน คาดโจ๋เจอด่านเลยทิ้งก่อนเผ่น
บทความถัดไปรำลึก 43 ปี 6 ตุลา 2519