เสียเปล่างบประมาณ

เสียเปล่างบประมาณ

เสียเปล่างบประมาณ

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

เสียเปล่างบประมาณ – เป็นอย่างไรบ้างครับ ปลายสัปดาห์ก่อน พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังการถ่ายทอดสดประชุมสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจบแล้ว ได้รับเนื้อหาสาระที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องบ้างไหม

ฟังไม่ทันหาอ่านจากหนังสือ พิมพ์หลายฉบับที่นำมาถ่ายทอดย้อนหลังยังได้

ไม่อย่างนั้น ประเด็นไหนที่พี่น้องติดใจ จะนำมาตั้งเป็นกระทู้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตของพี่น้องยังได้ ขณะนี้ปิดสมัยประชุมให้บรรดาสมาชิกมีโอกาสได้เดินทางไปพบปะกับพี่น้องถึงบ้าน

อย่าลืมว่า ผู้บัญชาการทหารบกเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งด้วย จะถามผ่านวุฒิสมาชิกให้ไปตั้งกระทู้ หรือตั้งญัตติผ่านสมาชิกวุฒิสภาเมื่อถึงเวลาร่างพ.ร.บ.งบประมาณเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกเมื่อผ่านวาระที่สามของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว อยากรู้อะไรถามกับผู้แทนราษฎรของพี่น้องและสมาชิกวุฒิสมาชิกได้ ทั้งสิ้น

พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมนะครับว่า วันนี้ท่านมีผู้แทนในรัฐสภาแล้ว โปรดใช้ประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์

เลือกตั้งแล้ว อย่าให้เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์นะครับ

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้ไฟใต้ไม่เปลี่ยนประชุมอาเซียนระทึก
บทความถัดไปอนาคตใหม่เสนอชื่อธนาธรนั่งกรรมาธิการงบประมาณ