หุ่นยนต์ BLISS ช่วยเด็กออทิสติก ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

27 ส.ค. 2562 - 10:43 น.

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยเด็กออทิสติก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยเด็กออทิสติก ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ด้วยตนเอง – หลายครั้งที่สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากปัญหาของผู้สร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาไม่เพียงตอบโจทย์ของตัวเองแต่ยังมีประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

เช่นเดียวกับ “เจ้าหุ่นยนต์ BLISS” สิ่งประดิษฐ์แสนน่ารัก ผู้ช่วยส่งเสริมการ เรียนรู้ของเด็กออทิสติก โครงการ “หุ่นยนต์ BLISS” เป็น 1 ใน 116 โครงการ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยเด็กออทิสติก

ผศ.ดร.บุญเสริม

ภายในงาน “TED Fund Grant Day 2019” เพื่อพัฒนาและดำเนินการทดสอบตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาเด็กออทิสติกที่มีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถมีผู้เชี่ยวชาญดูแลได้ทั่วถึง สร้างสรรค์โดย ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จุดเริ่มต้นของโครงการ “หุ่นยนต์ BLISS” ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก เกิดจากมีหลานเป็นเด็กออทิสติก ด้วยความใกล้ชิดกับเด็กออทิสติกจึงเกิดประกายไอเดียที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีภาวะเช่นนี้ประเทศไทยพบมีเด็กออทิสติก มากกว่า 3 แสนคน โดยมีกลุ่มอายุไม่เกิน 5 ขวบ 1 ต่อ 161 คน คาดว่าทั่วประเทศมีประมาณ 18,220 คน ระดับความรุนแรงของโรคแต่ละคนไม่เท่ากัน

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต เด็กที่ป่วยโรคนี้หากตรวจพบและรับการบำบัดในช่วงก่อนอายุ 5 ขวบ จะได้ผลต่อการส่งเสริมให้เด็กใช้ชีวิตปกติแบบคนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการบำบัดรักษาผสมผสานกับการส่งเสริมพัฒนาการ ควบคู่ไปกับการจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยเด็กออทิสติก

“หุ่นยนต์ BLISS” เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ ใช้สนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กออทิสติก มีฟังก์ชั่น รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย เพื่อให้สามารถเรียนรู้ค้นหาข้อมูลเพิ่มทักษะตามระดับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งการ เรียนรู้วิธีควบคุมตนเอง การปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นในสังคม ผ่านการเล่นเกมตามกติกาส่งเสริม พัฒนาการได้หลายครั้งตามความจำเป็น

หุ่นยนต์จะไม่แสดงพฤติกรรมเชิงลบ แต่จะใช้หลักการเสริมกำลังเชิงบวก เรียนรู้ปรับเปลี่ยนการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับเด็กได้เอง รวมถึงการช่วยติดตามพัฒนาการ และแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยตนเองที่บ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญติดตามผลและวิเคราะห์เพื่อแนะนำปรับเปลี่ยนกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

จากการดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมาของทีมงานพบว่า เด็กออทิสติกรวมถึงเด็กพิเศษอื่นๆ และเด็กปกตินั้นสามารถทำกิจกรรมกับ หุ่นยนต์ได้ดีเป็นเวลานานกว่า Attention Span ตามปกติ ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

“หุ่นยนต์ BLISS” จึงมีแนวโน้มเป็นผู้ช่วยให้ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เผชิญความท้าทายในการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

นักคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมร่วมโครงการกับ TED Fund โทร.0-2333-3700 ต่อ 4072-4 อีเมล์ tedinfo@mhesi.go.th หรือดูรายละเอียดใน www.tedfund.mhesi.go.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ หุ่นยนต์ BLISS ช่วยเด็กออทิสติก ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ด้วยตนเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง