เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี เผยสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้บริหารจัดการน้ำตามแผนที่กรมชลประทานกำหนดพร้อมทั้งดำเนินการปรับลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน ให้เหลือเพียง 1.040 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ

ปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ อยู่ที่ประมาณ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 12.47 จากปริมาณเก็บกักสูงสุดที่ 960 ล้านลูกบาศก์ ซึ่งเขื่อนป่าสักฯ จะปรับลด การระบาย หรือระบายน้ำน้อยลงกว่านี้บ้าง เพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และสำหรับการอุปโภคและบริโภค ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีฝนตกและมีน้ำเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนส.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

สอดคล้องกับนโยบายของกรมชลประทานที่เน้นเก็บกักน้ำในเขื่อน เตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญ ตามที่เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้ประกาศเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลให้ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน