เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ หลักการป้องกันก่อนเจ็บป่วย มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า การป้องกันดีกว่ารอให้เจ็บป่วย ถ้าค้นพบได้ก่อน ค่ารักษาหรือว่าค่าดูแลจะถูกมาก ดีกว่ารอให้เจ็บป่วยแล้วมีค่ารักษาที่แพง หากสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ดี ช่วยลดจำนวนผู้ที่จำเป็นต้องเข้าร.พ.ได้ 25% ช่วยลดความแออัดในร.พ. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง

นพ.จเด็จกล่าวอีกว่า ปัจจุบันสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของระบบหลักประกันฯ ครอบคลุมคนไทยทุกคนทุกสิทธิ มี 22 รายการ แยกตามกลุ่มวัย โดยสามารถตรวจสอบรายการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัยของตัวเอง และนัดหมายเข้ารับบริการได้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จะมีเมนูกระเป๋าสุขภาพ หลังลงทะเบียนแล้ว ไปที่เมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค สามารถดูว่าผู้ใช้งานรายนั้นอยู่ในกลุ่มอายุช่วงวัยไหน สามารถกดเข้าไปดูว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรที่เหมาะกับวัยของตน แอพฯ จะแสดงข้อมูลหน่วยบริการใกล้บ้าน กดเข้าไปจองคิวและเข้าไปรับบริการได้เลย ช่วยเพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการ

ด้านนายธวัชชัย ชีวานนท์ หัวหน้าผู้บริหาร Product & Business Solution ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฟังก์ชันต่างๆ ในกระเป๋าสุขภาพ มีการบันทึกประวัติการรักษาต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์เวลาไปเข้าร.พ. หรือเจ็บป่วยก็สามารถให้ข้อมูลกับผู้ดูแลได้ ส่วนการนัดหมายผู้ใช้งานจะทราบว่ามีการนัดหมายเข้ารับบริการที่ไหน และมีการเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย และมี Health ID ลักษณะเหมือน QR Code ในกระเป๋าสุขภาพ สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้เวลาเข้ารับบริการ รวมถึงกระเป๋าสุขภาพยังมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะทำสิ่งที่เรียกว่า Health Link คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้ได้ในกรณีที่จะต้องมีการเจ็บป่วยรักษาแล้วไปรักษาใน ร.พ.ที่ไม่ใช่ ร.พ.หลักของตน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน