มหิดลมุ่งออนไลน์มาตรฐานโลก

28 มี.ค. 2564 - 13:53 น.

มหิดลมุ่งออนไลน์มาตรฐานโลก – รศ.ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากวิกฤตโควิด-19 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นระบบออนไลน์ 100% จนภาคการศึกษานี้ได้มาปรับสู่รูปแบบผสมผสาน หรือไฮบริดที่เปิดให้นักศึกษาได้เลือกเรียนทั้งในชั้นเรียน และระบบออนไลน์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากการประเมินการเรียนวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการศึกษามนุษย์ ซึ่งเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เรียนแบบผสมผสาน จากทั้งหมดจำนวนกว่า 3,000 ราย มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนในชั้นเรียนประมาณ 900 ราย โดยใช้การเช็กชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น “We Mahidol” เพื่อการตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนออนไลน์ไว้อย่างครบครันในทุกวิทยาเขต โดยที่พื้นที่ศาลายา นักศึกษาเรียนออนไลน์ได้จากที่บ้าน หอพักนักศึกษา หอสมุดและคลังความรู้ฯ ห้องบรรยาย 1-2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารสิริวิทยา และที่ห้อง Mini Theater (MU Cyber Club) ซึ่งให้บริการโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MLC) และกำลังจะมีการปรับพื้นที่บริเวณชั้นลอยของอาคาร MLC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

“มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสนองนโยบายการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับโลก การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานในระดับโลก โดยที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ในลักษณะของการ “Train the Trainer” อาทิ มหาวิทยาลัยแมคควอรี่ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 3 รุ่น และจะมีการจัดอบรมในปีนี้อีก 3 รุ่น” รศ.ดร.เภสัชกรเนติกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ มหิดลมุ่งออนไลน์มาตรฐานโลก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง