การเมือง - รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบ76จว.

28 เม.ย. 2564 - 07:35 น.

รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบ76จว. – เมื่อวันที่ 27 เม.ย. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการประชุมตามปกติ และมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ พบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทำให้ขณะนี้กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางสำนักงานกกต.จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต. ลงนามและแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ หากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเรียกประชุมเพื่อให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียนว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.จะเริ่มพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันอาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายกำหนดให้กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค.นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบ76จว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง