กทม. - ร.พ.กทม.งดรับเคสผ่าตัดที่ไม่รีบ

4 พ.ค. 2564 - 09:20 น.

ร.พ.กทม.งดรับเคสผ่าตัดที่ไม่รีบ – กทม. – นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพ มหานคร ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ว่า โรงพยาบาลสังกัดกทม.นั้นมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ทำให้เป็นสถานที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ จึงได้ลดการทำหัตถการและการผ่าตัด จำกัดการให้บริการต่างๆ และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน โดยทุกโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครงดรับเคสผ่าตัดไม่ฉุกเฉิน บางโรงพยาบาลงดรับผู้ป่วยในเช่นโรงพยาบาลลาดกระบัง และงดรับเคสฉุกเฉิน และงดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับผู้ป่วยทั่วไปยังคงมีตรวจทุกโรงพยาบาล แต่จำนวนเตียงผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากได้แบ่งพื้นที่ในการรับผู้ป่วยโควิด โดยผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการคงที่และมีนัดติดตามอาการสามารถโทรศัพท์แจ้งเลื่อนนัด หรือใช้บริการพบแพทย์ผ่านโทรเวชกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น “MorBMA-หมอ กทม.” เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ ในส่วนของการรับยาโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีช่องทางบริการทั้งการรับยาทางไปรษณีย์ และรับยาจากร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน


ด้าน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวถึงสถานการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า จากการรายงานพบว่ามีบุคลากรทางแพทย์ที่ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษา รวมถึงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อที่ต้องถูกกักตัว 14 วัน เฉลี่ย 20-30 ราย/โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาล 17 แห่ง ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อหรือต้องกักตัว และมีรายงานว่า โรงพยาบาลที่มีพยาบาลถูกกักตัวสูงสุดมีมากถึง 78 คน ทำให้บุคลากรที่จะปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยลดลง ส่งผลให้โรงพยาบาลบางแห่งจากที่ พยาบาล 1 คน ต้องดูแลผู้ป่วย 20 เตียง ต้องดูแลผู้ป่วยมากถึง 100 เตียง

รศ.ดร.ทัศนากล่าวต่อว่า สภาการพยาบาลได้เปิดรับอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนไข้โควิด ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามที่มีการขอสนับสนุน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. - ร.พ.กทม.งดรับเคสผ่าตัดที่ไม่รีบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง