การเมือง - กกต.ไฟเขียวจัดตั้ง3พรรค

13 พ.ค. 2564 - 09:13 น.

กกต.ไฟเขียวจัดตั้ง3พรรค – วันที่ 12 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จำนวน 3 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อประชาชน พรรคพลังสยาม และพรรคไทยรักกัน ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยพรรคเพื่อประชาชนมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีตรมช.มหาดไทย เป็นหัวหน้าพรรค นายบุญทา ชัยเลิศ เป็นเลขาธิการพรรค, พรรคพลังสยาม นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์ เป็นหัวหน้าพรรค ว่าที่ร.ต.อภิรักษ์ สาคร เป็นเลขาธิการพรรค และพรรคไทยรักกัน มีนายพีระพงษ์ ไพรินทร์ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกกต. เป็นหัวหน้าพรรค พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล เป็นเลขาธิการพรรค

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง คือ 12 พ.ค.2564 ถึง 12 พ.ค. 2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนฯรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค ต้องจัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่กกต.กำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นเหตุให้พรรคนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่จำนวน 79 พรรคการเมือง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - กกต.ไฟเขียวจัดตั้ง3พรรค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง