กทม. - ศาลแจกหนังสือคุ้มครองสิทธิ์

10 ส.ค. 2564 - 08:06 น.

ศาลแจกหนังสือคุ้มครองสิทธิ์ – ศาลฎีกา – นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เปิดเผยว่า เนื่องในวันรพี 7 ส.ค. วันสำคัญของนักกฎหมายไทย ทางสำนักประธานศาลฎีกาได้จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “ศาลยุติธรรม บนเส้นทางการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” ขึ้น และจะจัดทำในรูป อี-บุ๊ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นางเมทินีกล่าวว่า หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้ผู้พิพากษา ผู้เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเห็นว่า ศาลยุติธรรมมิได้ละเลยหรือไม่นำพาต่อปัญหาที่ถูกติติง ในทางกลับกัน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกกำหนดเป็นภารกิจสำคัญตลอดมา และแสวงหาแนวทางต่างๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนโยบาย ประธานศาลฎีกาที่ขับเคลื่อนอย่างมีแบบแผน มีระบบ ที่สำคัญยังคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและพยานควบคู่ไปด้วย

“ดิฉันเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายอย่างจริงจังมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ด้วยการสืบสาน พระปณิธานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ องค์บิดาแห่งกฎหมายไทยที่ว่า My life is service ชีวิตของฉัน เกิดมาเพื่อรับใช้ประเทศชาติ” ประธานศาลฎีกากล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. - ศาลแจกหนังสือคุ้มครองสิทธิ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง