ช่วงปิดรั้ว-ฝึกปลูกฟ้าทะลายโจร – นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร โครงการสมุนไพร 1,000,000 กล้า ด้วยศรัทธาต้านโควิด รวมพลังโรงเรียน นักเรียน ปลูกพืชสมุนไพร ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี 51 โรงเรียน เดินทางมารับต้นฟ้าทะลายโจร โรงเรียนละ 50 ต้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผอ.โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนฟ้าทะลายโจร 500 ต้น พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากกลุ่มพลังงาน ได้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ

พร้อมกันนี้ยังได้บันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับการผลิตยาฟ้าทะลายโจร และการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนมีผลกระทบจากที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรไม่ได้

นายประวิชกล่าวว่า จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษานั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ทางเขตจึงได้ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนจัดที่โรงเรียนได้ จึงส่งเสริมกิจกรรมหลัก เรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่จะให้แนวคิดสำหรับผู้บริหาร ครู ได้ใช้วิกฤตนี้ในการใช้สมุนไพร ซึ่งใช้มาแต่โบราณ

โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร ใช้รักษาโรคที่เกิดจากไวรัส ตัวร้อน เป็นไข้หวัด มานานแล้ว จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โรงเรียน ได้ปลูกสมุนไพรช่วยในการรักษา โดยจะให้นักเรียนนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นการเรียนรู้ใช้วิถีชีวิตจริงร่วมกับผู้ปกครอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน